NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh vi phạm đất đai tại xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Tường.
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 12/08/2020
Nội dung:

 Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai của hộ gia đình ông bà Trường Vinh ở xóm Ngược thôn Hoàng Xá xã Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi đã phản ánh một vài lần, đường dây nóng đã thống báo phúcđáp của Sở TN&MT là đã chuyển thông tin đến chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh Tường để kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Nhưng tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy cơ quan nào đến giải quyết, hộ gia đình này vẫn công khai xây dựng trang trại trái phép. Một lần nữa tôi phản ánh lên đường dây nóng để các cơ quan nhanh chóng vào cuộc. Mọi thông tin có thể liên hệ đồng chí Trưởng thôn Hoàng xá Trần Bá Nghĩa số điện thoại 0383961445.

Mong đường dây nóng giữ kín thông tin người phản ánh để không bị trả thù. Xin cảm ơn!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 17/08/2020 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Sở TN&MT phúc đáp như sau:

Nội dung phản ánh của công dân: ngày 11/8/2020, Sở TN&MT đã có Văn bản số 2148/STNMT-TTr ngày 11/8/2020 (v/v chuyển thông tin phản ánh của công dân về đất đai và ô nhiễm môi trường) tới Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trong đó Sở TN&MT cũng đã đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường thông báo kết quả kiểm tra, xử lý tới Sở TNMT trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp theo quy định.

Đánh giá: