NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đào tạo lái xe
Người gửi: Nguyên Kiên Cường
Ngày gửi: 10/07/2020
Nội dung:

 Hiện nay tình trạng thu phí đào tạo lái xe vô tội vạ, xin hỏi cơ quan nào lý như tại hợp thịnh, thầy dạy bắt nộp thêm cả tiền xăng xe, không biêt có khoản này không, chưa kể các loại khoản khác. khi vào học không cấp tài liệu học, xin hỏi có tài liệu học không? thi thì thầy cũng có thể "bao" lý thuyết luôn tức có thể can thiệp vào thi, hỏi tại sao mà nhiều lái xe không hiểu cái gì về luật gây tai nạn nhiều

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 15/07/2020 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

Kính gửi công dân!

Sau khi nhận được câu hỏi của Công dân, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp lại như sau:

Ông Hoàng Văn Hải, Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái - Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc

a/ Nội dung Thu học phí: Nhà trường thực hiện theo quyết đinh số: 62/QĐ-CĐN2 ngày 20/01/2020 được xây dựng theo quy định tại thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011. Định mức học phí được công bố rộng rãi và niêm yết công khai tại nhà trường, các học viên được nhà trường ký hợp đồng trước khi đào tạo trong đó có thỏa thuận về chương trình đào tạo và mức thu học phí.  

b/ Nội dung cấp tài liệu: Nhà trường cấp phát đủ tài liệu cho học sinh trong quá trình học.

c/ Nội dung thầy bắt nộp thêm tiền xăng xe: Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch và cấp phát xăng dầu tập trung và khẳng định không có việc thu tiền xăng dầu của học sinh trong thời gian học tập tại nhà trường theo chương trình quy định.

d/ Nội dung bao thi Lý thuyết: Sở giao thông vận tải Vĩnh phúc khẳng định không giáo viên nào bao được thi lý thuyết vì các học sinh thực hiện bài thi trên máy tính có phần mềm chất điểm tự động có camera giám sát, toàn bộ dữ liệu thi và hình ảnh được truyền trực tiếp về Sở giao thông vận tải và chuyển về Tổng cục đường bộ Việt nam đồng thời có hình ảnh công khai cho các thi sinh theo dõi trực tiếp.

 

Đánh giá: