NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phòng cháy chữa cháy đối với phần lắp ghép nhà khung nhôm kính trong nhà máy
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết
Ngày gửi: 09/05/2020
Nội dung:

Công ty chúng tôi hiện đã xây dựng nhà xưởng xong và đi vào hoạt động, nhà xưởng đã được cấp  và Văn bản nghiệm thu 

Công ty chúng tôi có dự định lắp ghép thêm một số phòng khung nhôm kính để làm nhà làm việc cho một số bộ phận trong xưởng, kích thước tầm 5m2-->30m2Công ty chúng tôi hiện đã xây dựng nhà xưởng xong và đi vào hoạt động, nhà xưởng đã được cấp  và Văn bản nghiệm thu 

Công ty chúng tôi có dự định lắp ghép thêm một số phòng khung nhôm kính để làm nhà làm việc cho một số bộ phận trong xưởng, kích thước tầm 5m2-->30m2  và ở các vị trí khác nhau, nhà khung nhôm được lắp ghép là khung nhôm có mái che là tấm nhựa lắp ghép trần, cánh cửa hiện tại là cửa trượt đẩy sang 2 bên để tránh diện tích đi lại. Phòng làm việc này chỉ tập trung từ 01 đến 08 người tùy vào từng vị trí làm việc vậy xin được hỏi:

1. Cánh cửa công ty chúng tôi dự định lắp là cửa trượt kéo sang (Không phải cửa mở ra ngoài hoặc vào trong) như vậy có đảm bảo theo đúng quy định không ? hay cần phải làm gì?

2. Việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính có mái là tấm trần bằng nhựa mục đích để ngăn bụi này có phải lắp thêm đèn báo cháy hay bình chữa cháy ở những khu vực đó nữa không? Có phải làm thủ tục gì với bên phòng cháy chữa cháy nữa không?

Kính mong sớm nhận được câu trả lời của Các sở ban ngành.

Công ty chúng tôi hiện đã xây dựng nhà xưởng xong và đi vào hoạt động, nhà xưởng đã được cấp  và Văn bản nghiệm thu 

Công ty chúng tôi có dự định lắp ghép thêm một số phòng khung nhôm kính để làm nhà làm việc cho một số bộ phận trong xưởng, kích thước tầm 5m2-->30m2  và ở các vị trí khác nhau, nhà khung nhôm được lắp ghép là khung nhôm có mái che là tấm nhựa lắp ghép trần, cánh cửa hiện tại là cửa trượt đẩy sang 2 bên để tránh diện tích đi lại. Phòng làm việc này chỉ tập trung từ 01 đến 08 người tùy vào từng vị trí làm việc vậy xin được hỏi:

1. Cánh cửa công ty chúng tôi dự định lắp là cửa trượt kéo sang (Không phải cửa mở ra ngoài hoặc vào trong) như vậy có đảm bảo theo đúng quy định không ? hay cần phải làm gì?

2. Việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính có mái là tấm trần bằng nhựa mục đích để ngăn bụi này có phải lắp thêm đèn báo cháy hay bình chữa cháy ở những khu vực đó nữa không? Có phải làm thủ tục gì với bên phòng cháy chữa cháy nữa không?

Kính mong sớm nhận được câu trả lời của Các sở ban ngành.

Trân trọng cảm ơn! vậy xin được hỏi:

1. Cánh cửa công ty chúng tôi dự định lắp là cửa trượt kéo sang (Không phải cửa mở ra ngoài hoặc vào trong) như vậy có đảm bảo theo đúng quy định không ? hay cần phải làm gì?

2. Việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính có mái là tấm trần bằng nhựa mục đích để ngăn bụi này có phải lắp thêm đèn báo cháy hay bình chữa cháy ở những khu vực đó nữa không? Có phải làm thủ tục gì với bên phòng cháy chữa cháy nữa không?

Kính mong sớm nhận được câu trả lời của Các sở ban ngành.

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Xây dựng
Ngày gửi:20/05/2020
Nội dung:

Ngày 15/5/2020 Sở Xây dựng nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Tuyết (chủ đầu tư) của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh gửi ngày 14/5/2020. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Nội dung của Phiếu phản ánh, kiến nghị: “Công ty chúng tôi hiện đã xây dựng nhà xưởng xong và đi vào hoạt động, nhà xưởng đã được cấp và văn bản nghiệm thu Công ty chúng tôi có dự định lắp ghép thêm một số phòng khung nhôm kính để làm nhà làm việc cho một số bộ phận trong xưởng, kích thước tầm 5m2 ÷ 30m2 và ở các vị trí khác nhau, nhà khung nhôm được lắp ghép là khung nhôm có mái che là tấm nhựa ghép trần, cánh cửa hiện tại là cánh cửa trượt đẩy sang 2 bên để tránh tiện tích đi lại. Phòng làm việc này chỉ tập trung từ 01 đến 08 người tùy vào từng vị trí làm việc”.

Câu hỏi 1: Cánh cửa công ty chúng tôi lắp là cửa trượt kéo sang (không phải cửa mở ra ngoài hoặc vào trong) như vậy có đảm bảo theo đúng quy định không? Hay cần phải làm gì?

Về nội dung này do chủ đầu tư không gửi kèm theo bản vẽ thiết kế chi tiết và thuyết minh; do vậy Sở Xây dựng không có cơ sở để xem xét trả lời nội dung trên. Đề nghị chủ đầu tư gửi hồ sơ bản vẽ thiết kế chi tiết, thuyết minh và kèm theo các tài liệu có liên quan về Sở Xây dựng để được xem xét và có hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi 2: Việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính có mái là tấm trần bằng nhựa mục đích để ngăn bụi này có phải lắp thêm đèn báo cháy hay bình chữa cháy ở những khu vực đó nữa không? Có phải làm thủ tục gì với bên phòng cháy chữa cháy nữa không?

  Về nội dung này đề nghị chủ đầu tư gửi hồ sơ bản vẽ thiết kế chi tiết, thuyết minh và kèm theo các tài liệu có liên quan về Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công An tỉnh để được xem xét và có hướng dẫn cụ thể.

Sở Xây dựng có ý kiến để Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng tỉnh trả lời cho Bà Nguyễn Thị Tuyết được biết./.

 

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Công an tỉnh
Ngày gửi:21/05/2020
Nội dung:

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh gửi ngày 14/5/2020  đề nghị trả lời ý kiến của công dân Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc:

“Công ty chúng tôi hiện đã xây dựng nhà xưởng xong và đi vào hoạt động, nhà xưởng đã được cấp và văn bản nghiệm thu, Công ty chúng tôi có dự định lắp ghép thêm một số phòng khung nhôm kính để làm nhà làm việc cho một số bộ phận trong xưởng, kích thước tầm 5m2 đến 30m2 và ở các vị trí khác nhau, nhà khung nhôm được lắp ghép là khung nhôm có mái che là tấm nhựa lắp ghép trần, cánh cửa hiện tại là cửa trượt đẩy sang hai bên để tránh diện tích đi lại. Phòng làm việc này chỉ tập trung từ 01 đến 08 người tùy vào từng vị trí làm việc. Vậy công ty xin được hỏi:

1. Cánh cửa Công ty chúng tôi định lắp là cửa trượt kéo sang (không phải cửa mở ra ngoài hoặc vào trong) như vậy có đảm bảo theo đúng quy định không? Hay cần phải làm gì?

2. Việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính, có mái là tấm trần nhựa mục đích để ngăn bụi này có phải lắp thêm đèn báo cháy hay bình chữa cháy ở những khu vực đó nữa không? Có phải làm thủ tục gì về phòng cháy chữa cháy nữa không?”.

Công an tỉnh trả lời phúc đáp công dân như sau:

1. “Cánh cửa Công ty chúng tôi định lắp là cửa trượt kéo sang (không phải cửa mở ra ngoài hoặc vào trong) như vậy có đảm bảo theo đúng quy định không? Hay cần phải làm gì?”

Căn cứ Mục 3.2.3 Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” quy định “Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa hay cổng có cánh mở kiểu trượt hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay. Các cửa đi có cánh mở ra (cửa bản lề) nằm trong các cửa hay cổng nói trên được coi là lối ra thoát nạn”. Do đó đối với việc lắp đặt thêm cửa trượt kéo sang tại các phòng công ty dự định lắp ghép là không đảm bảo theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định trên Công ty phải lắp đặt các cửa có cánh mở ra hoặc mở vào (cửa bản lề) tại các phòng công ty dự định lắp ghép thì các cửa này được coi là cửa thoát nạn.

2. “Việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính, có mái là tấm trần nhựa mục đích để ngăn bụi này có phải lắp thêm đèn báo cháy hay bình chữa cháy ở những khu vực đó nữa không? Có phải làm thủ tục gì về phòng cháy chữa cháy nữa không?”.

a. Nội dung có phải lắp đặt thêm báo cháy nữa không?

- Trường hợp 1: Nhà xưởng sản xuất của Công ty thuộc diện phải trang bị, bố trí hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6.1.3 Tiêu chuẩn quốc gia 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” thì khi lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính, có mái là tấm trần nhựa mục đích để ngăn bụi này thì phải lắp thêm hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 4.3 Tiêu chuẩn Việt Nam 5738:2001 “Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật”;

- Trường hợp 2: Nhà xưởng sản xuất của Công ty không thuộc diện phải trang bị, bố trí hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Mục 6.1.3 Tiêu chuẩn quốc gia 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” thì công ty không phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho các nhà khung nhôm kính nêu trên.

 b. Nội dung có phải trang bị thêm bình chữa cháy nữa không?

Căn cứ Mục 5.1.1 Tiêu chuẩn quốc gia 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” quy định “Tất cả các khu vực, hạng mục trong nhà và công trình có nguy hiểm về cháy kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe”, do đó việc lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính trên công ty phải trang bị các bình chữa cháy tại các khu vực bên trong nhà khung kính ghép thêm.

c. Thủ tục về phòng cháy, chữa cháy: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 và Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định “Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng”  thì phải thẩm duyệt thiết kế về PC&CC. Do đó, việc Công ty cải tạo lắp ghép thêm nhà khung nhôm kính, có mái là tấm trần nhựa mục đích để ngăn bụi nêu trên phải thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Đề nghị Công ty liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh để được hướng dẫn.

Công an tỉnh trả lời để công dân Nguyễn Thị Tuyết biết./.

Đánh giá: