NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành i.....vinhphuc.gov.vn
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 04/03/2020
Nội dung: Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) đang triển khai tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 12/03/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 173/STTTT-CNTT ngày 10/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng về Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng lại nội dung trả lời như sau:

Về việc trả lời kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) đang triển khai tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu xem xét kiến nghị, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trả lời như sau:

Phần mềm QLVB&ĐH sử dụng tên miền i<tên viết tắt không dấu của cơ quan>.vinhphuc.gov.vn (sau đây gọi tắt là hệ thống ) được xây dựng và triển khai tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2012, các chức năng và nền tảng công nghệ phát triển phần mềm đã cũ và lạc hậu, không có khả năng kết nối liên thông 3 cấp, tích hợp ứng dụng chữ ký số và bảo đảm an toàn an ninh thông tin.

 Năm 2019, Sở TT&TT đã thực hiện nâng cấp 02 ứng dụng dùng chung của tỉnh. Phần mềm QLVB&ĐH sau khi được nâng cấp (sau đây gọi tắt là hệ thống mới) bảo đảm liên thông với UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Toàn bộ dữ liệu trên hệ thống cũ đã được chuyển sang hệ thống mới, người dùng sử dụng chức năng Tra cứu văn bản có thể tra cứu, tìm kiếm toàn bộ văn bản đi, đến tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, chức năng Tra cứu văn bản được phân quyền theo quy định nội bộ từng cơ quan. Trường hợp người dùng không có chức năng này cần báo cáo thủ trưởng cơ quan đơn vị và liên hệ với Quản trị mạng tại cơ quan, đơn vị để được hỗ trợ.

Về việc khó khăn, vướng mắc khi sử dụng hệ thống mới mới, Sở TT&TT đã có văn bản số 859/STTTT-CNTT ngày 06/12/2019 về việc sử dụng phần mềm QLVB&ĐH, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng chữ ký số, vận hành phần mềm QLVB&ĐH, gửi Sở TT&TT. Căn cứ nội dung phản ánh, Sở TT&TT sẽ đưa ra phương án hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm đồng thời chỉ đạo đơn vị phát triển phần mềm chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu là tồn tại, bất cập của phần mềm). Do vậy, đề nghị người dùng liên hệ với đầu mối kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị mình để tổng hợp khó khăn, vướng mắc khi sử dụng hệ thống mới, gửi Sở TT&TT.

Do không có thông tin liên hệ (địa chỉ email, điện thoại, địa chỉ hành chính) của công dân có phản ánh, kiến nghị nên công dân cần làm rõ các vướng mắc, xin liên hệ: bà Phan Thị Hoàng Lan, thư điện tử: lanpth@vinhphuc.gov.vn, điện thoại: 0211 384 6356, di động: 091 809 4770.

(Toàn văn văn bản nói trên đề nghị công dân xem tại file đính kèm)./.

File đính kèm:
Đánh giá: