NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Người lao đông nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ có phải tham gia bảo hiểm y tế không
Người gửi: Đỗ Thị Thúy
Ngày gửi: 03/03/2020
Nội dung:

 Em tìm hiểu thì biết được Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh có công văn về việc người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ thì không phải tham gia bảo hiểm y tê (file đính kèm). Công ty em có TGĐ người Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam. Đến thời điểm hết tháng 02/2020 công ty em vẫn tham gia BHYT cho Bác ấy. Vậy từ tháng 03/2020 công ty em có báo giảm và không phải nộp BHYT theo công văn (file đính kèm) được không ạ?

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 11/03/2020 (Đúng hạn)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh:

 

          Ngày 04/3/2020, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 204/BHXH-QLT về việc đóng BHYT đối với lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ thì không thuộc đối tượng đóng BHYT và thời điểm báo giảm là từ 01/02/2020.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá biệt thì cách tính thời điểm báo giảm BHYT của đối tượng này được tính như sau:

- Trong tháng 2/2020, Công ty tham gia BHYT cho người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ nhưng không có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì giảm quá trình BHYT từ ngày 01/2/2020.

- Trong tháng 02/2020, Công ty tham gia BHYT cho người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ và có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì giảm quá trình BHYT từ ngày 01/3/2020.

          - Trong tháng 03/2020, Công ty tham gia BHYT cho người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ và có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì giảm quá trình BHYT từ ngày 01/4/2020.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty khẩn trương rà soát và lập hồ sơ điều chỉnh quá trình tham gia BHYT gửi về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc để có cơ sở điều chỉnh quá trình tham gia BHYT của người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ./.

 

Đánh giá: