NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Về việc tham gia BHYT cho người lao động nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ
Người gửi: Đỗ Thị Thúy
Ngày gửi: 28/02/2020
Nội dung:

 Công ty TNHH Meisei Việt Nam có TGĐ là người Nhật Bản. và tham gia BHYT cho TGĐ đến hiện tại, em tìm hiểu và được biết là người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ thì không phải tham gia BHYT. Vậy TGĐ công ty em có phải tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế không ạ. Em tìm hiểu thì trong BHXH thành phố Hồ Chí Minh có công văn cho việc này rồi ạ.

Em cảm ơn!!!

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 03/03/2020 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh:

 

(Kiến nghị của Công ty TNHH Meisei Việt Nam về đóng BHYT đối với người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ)

 

          Căn cứ Công văn số 389/BYT-BH ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế trả lời Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về vướng mắc đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho lao động người nước ngoài, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động nước ngoài như sau:

          Đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ gồm: “Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng” thì không thuộc đối tượng đóng BHYT.

          Trong trường hợp Công ty đã tham gia BHYT cho người nước ngoài thuộc trường hợp trên thì đề nghị Công ty khẩn trương rà soát và lập hồ sơ điều chỉnh quá trình tham gia BHYT gửi về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc để có cơ sở điều chỉnh quá trình tham gia BHYT của người nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển nội bộ./.

 

Đánh giá: