NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về khấu hao tài sản
Người gửi: Bùi Thị Hiền
Ngày gửi: 17/02/2020
Nội dung:

 Công ty Partron vina là doanh nghiệp chế xuất . Năm 2019 Công ty dự kiến nhập mới một số tài sản để phục vụ cho việc sản xuất thử sản phẩm mới là linh kiện điện từ Ô tô .Tuy nhiên Công ty vẫn chưa nhận được đơn hàng chính thức nào .Do vậy những máy móc này sẽ phục vụ cho việc sản xuất mẫu , phát triển và sản xuất thử trong vòng 1 năm.

1.       Theo kế hoạch trong 1 năm công ty không phát sinh doanh thu của sản phẩm mới ( linh kiện điện tử ô tô). Công ty Partron Vina muốn trì hoãn việc tính khấu hao cho những máy móc này. Ngày bắt đầu tính khấu hao máy sẽ là thời điểm công ty sản xuất hàng để xuất bán cho đơn đặt hàng chính thức có được không? 

1.       Công ty được biết , máy móc mua về đã được lắp đặt xong và đưa vào sử dụng thì kể cả sản xuất hàng mẫu hay sản xuất hàng bán chính thức thì đều phải tính khấu hao.   Công ty muốn hỏi  trong trường hợp này, chi phí khấu hao không phát sinh doanh thu có được ghi nhận là chi phí hợp lý về mặt thuế hay không?

 

 

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 26/02/2020 (Trễ hạn 2 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!

Ngày 18/02/2020, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc v/v khấu hao tài sản cố định. Cùng thời điểm trên (ngày 18/02/2020), Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhận được Công văn hỏi của Quý doanh nghiệp (theo đường Công văn) với nội dung tương tự. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có Công văn trả lời cho Quý doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất!

Trân trọng./.

Đánh giá: