NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xin lỗi dân bao lâu phải trả kết quả
Người gửi: Trần Minh Anh
Ngày gửi: 23/12/2019
Nội dung:

 Kính thưa phòng kiểm soát thủ tục hành chính UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tư pháp, sở nội vụ.

         Tôi có vướng mắc mong được hướng dẫn: theo NĐ 61/2018/NĐ-CP chậm hạn phải xin lỗi công dân, và hẹn trả 1 lần duy nhất nhưng không quy định thời gian được gia hạn là bao lâu, xin lỗi dân và gia hạn 10 năm mới gải quyết cũng được sao? 

         Một số nơi khi đoàn kiểm tra TTHC tỉnh về mới in phiếu xin lỗi nhằm đối phó, ngày lấy vào ngày trả lần đầu. Chính phủ quy định phải xin lỗi trước ngày trả kết quả 1 ngày. Tôi đề nghị khi kiểm tra phải dẫn đoàn kiểm tra vào khu vực lưu trữ hồ sơ và Đoàn chỉ bất kỳ tập hồ sơ nào mới bắt được lỗi, còn cách làm hiện nay bảo đơn vị bị kiểm tra chuẩn bị vài hồ sơ rồi mang xuống thì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Nhiều hồ sơ nhận ko qua một cửa quá nhiều. Đặc biệt là về cấp sổ đỏ. Hiện nay văn phòng đăng ký ở các huyện theo đánh giá củ cá nhân qua nhiều lần giao dịch cho thấy cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện được nhiều người đánh giá là "chưa làm đã muốn ăn" hồ sơ 1 cửa không giải quyết chỉ nhăm nhe đi làm hồ sơ "dịch vụ" do mình nhận. Các đồng chí cứ thử mang 1 cái đơn tách thửa đất 1 phần để bán nộp 1 cửa xem liệu hàng năm có cán bộ nào đến gải quyết không, thế nhưng dân đã phải thuê mất tiền cho 1 đơn vị đến đo mặc dù chỗ đó đã được cấp sổ đỏ theo bảm đồ mới dân đã dự kiến cho mấy mét rồi, ngồi trên máy tách ra là xong. Nhưng không họ vẫn bắt phải đến đo đạc rồi thu tiền triệu theo qđ 25-2018-qd của tỉnh, dù cho có tự đi thuê thì vẫn bị thu khống 40% theo đơn giá cho dù chỉ việc copy sơ đồ đã đo lên bản đồ là xong, thoiqf gian không quá 15 phút là xong. Nhưng đâu thế là xong nếu không bôi trơn thì cũng lâu lắm. Kiến nghị thường xuyên kiểm tra và có hình thức kỷ luật cán bộ sách nhiễu nhân dân

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tư pháp
Ngày gửi:02/01/2020
Nội dung:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 19 về giải quyết thủ tục hành chính của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với những hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

Sở Tư pháp phúc đáp và chuyển bộ phận quản trị đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc biết trả lời công dân theo quy định./.

File đính kèm:
Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Nội vụ
Ngày gửi:03/01/2020
Nội dung:

Về nội dung của công dân hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: 

Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra thực thi trách nhiệm công vụ năm 2020, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn ivj và cán bộ, công chức, viên chức về chấp hành các quy định của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có nội dung về giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Nếu phát hiện sai phạm Đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nội vụ trả lời đề Ông (bà) được biết./.

Đánh giá: