NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh
Người gửi: Nguyễn Cao Cường
Ngày gửi: 20/12/2019
Nội dung:

 Kính gửi Sở Kế hoạch Đầu tư

Tại phản ánh thu phí cấp sổ đỏ không đúng http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn/vi/Pages/chi-tiet-cau-hoi-tra-loi.aspx?ItemID=2106

Xin kiến nghị như sau: huyện nào cũng thu như vậy như tam dương, tam đảo, lập thạch,... Tam đảo còn có chuyện sổ đỏ cũ bắt người dân cấp lại mới sau đó mới cho chuyển nhượng, như vậy là vi phạm pháp luật, mục đích là tăng số sổ đỏ cấp lần đầu để lấy tiền theo đơn giá và bắt người dân nộp tiền vô lý. nhiều nơi bản đồ địa chính đã đo đạc, giờ chỉ ngồi máy chưa đến 20 phút tách ra cho người dân trên máy, lại bắt phải đo đạc thực địa, về hồ sơ vẫn cắt như máy, nhưng vô lý thu tiền rất cao, không hiểu các cấp chính quyền có quản lý gì, sở tài chính khi thẩm định đơn giá có xem kỹ ko. Xin hỏi đơn giá như tỉnh quy định, 1 người hoặc 1 nhóm người 1 ngày làm được mấy cái bìa đỏ, trước đây miễn phí giờ bảo tự chủ thu tiền triệu cho 1 hồ sơ, trong khi đó hồ sơ toàn chậm, không trả đúng ngày nếu không "bôi trơn". 1 cán bộ 1 ngày ít nhất phải làm được 4 sổ đỏ (con số quá nhỏ nhoi), tính ra bao nhiêu tiền, lương trả bao nhiêu?

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài chính
Ngày gửi:30/12/2019
Nội dung:

Sở Tài chính nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của nhân dân về việc “Sở Tài chính khi thẩm định đơn giá có xem kỹ không.”

Sở Tài chính trả lời về việc thẩm định đơn giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Năm 2018 Phòng Quản lý Giá – Công sản thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ trích đo địa chính thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ thẩm định trình UBND tỉnh:

- Về Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Về đơn giá nhân công: Thực hiện theo Quyết định 1504/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về Công bố nhân công trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Về đơn giá dụng cụ, chi phí thiết bị và vật liệu: Phòng Quản lý Giá và Công sản thẩm định trên cơ sở các báo giá vật tư, trang thiết bị trên thị trường tại thời điểm thẩm định.

Như vậy việc thẩm định đơn giá dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là đúng quy định và tính đủ các chi phí liên quan, được Sở Tư pháp thẩm định đúng quy trình.

Tuy nhiên ngày 30/10/2019, Bộ Tài chính có công văn số 13114/BTC - PC về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính trong đó kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ quy định  về giá dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, UBND tỉnh đã tạm dừng thực hiện Quyết định trên và đang xin ý kiến các thành viên ủy ban để bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Sở Tài chính trả lời  theo quy định.

Đánh giá: