NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thu phi cấp giấy
Người gửi: Nguyễn Cao Cường
Ngày gửi: 14/12/2019
Nội dung:

 Kính gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở tài nguyênn môi trường, Thanh tra sở tài chính.

                trong thời gian vưa qua và hiện nay khi thực hiện sang tên bìa đỏ, các văn phòng đăng ký đất đai ở các huyện thu phí vô tội vạ trái quy định, cướp trắng trợn tiền của nhân dân một cách công khai nhưng không có cơ quan nào xử lý. các khoản thu phí nhưng không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào trả cho người dân. thu phí hàng trăm nghìn tiền phôi bìa không có biên lai hóa đơn. khi mua một phần thửa đất, mặc dù trách nhiệm của văn phòng đăng ký phải đi trích đo, thậm chí có chỗ có bàn đồ được tỉnh đo vẽ được đưa vào sử dụng chỉ ngồi trên máy cắt ghép theo đề nghị của người dân cũng thu tiền triệu, có thửa đất bắt người dân đi thuê đơn vị đo đạc rồi cấu kết thu bằng 40% theo 25/2018/QĐ-UB tỉnh. Không làm gì, lại thu khống của đơn vị đi đo 40%, có kiểm tra chỉ mất chưa đến 5 phút đưa lên bản đồ mà chiếm đoạt hàng triệu đồng của nhân dân. Trong khi đó UBND tỉnh đã có văn bản dừng 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ông/Bà đã gửi phản ánh đến hệ thống đường dây nóng nội phản ánh không cụ thể phản ánh huyện nào thu phí trái quy định. Đề nghị ông/bà gửi phản ánh nói rõ và cụ thể ở huyện nào để  Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc trả lời và chuyển cơ quan liên quan giải quyết theo quy định.
Trân trọng./.
Đánh giá: