NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tố cáo xã làm trái quy định
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 30/09/2019
Nội dung:

 Kính gửi tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường!

Tôi là công dân xã Hoàng Đan, hiện nay xã Hoàng Đan và xã An Hòa huyện tam dương cố tình lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái quy định của pháp luật, không công khai chi trả đất dịch vụ, cấm đoán người dân được mua gom. xã hoàng đan còn có văn bản giao công an xã bắt các trường hợp đi gom đất dịch vụ lên xã để lập biên bản, xã an hòa cũng có thông báo cấm mua đất dịch vụ. trong khi ti vi liên tục thông tin tỉnh uy, ubnd tỉnh quyết liệt trong chi trả đất dịch vụ thì xã lại cấm đoán người dân. trước đây tỉnh đã có văn bản phải xây dưungj jkế hoạch và công khai danh sách các hộ được chi trả nhưng hầu như xã không làm, huyện tỉnh bao che không kiểm tra. Tôi làm đơn này tố cáo, đề nghị UBND tỉnh, thanh tra tỉnh, sở tài nguyên và môi trường, hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra xử lý

đề nghị được giữ bí mật thông tin, gửi đến các nơi như kính gửi trên, không chuyển cho huỵen tam dương, vì việc này huyện thừa biết nhưng có cùng lợi ích nhóm không...>?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Trung tâm hành chính công Tỉnh
Ngày gửi:
Nội dung:
Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau:
Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc. 
Nội dung Ông/Bà phản ánh thuộc thầm quyền giải quyết của Ban tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc nên không thuộc phạm vi tiếp nhận của Hệ thống Đường dây nóng.
Đề nghị Ông/Bà gửi phản ánh đến Ban tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc (số điện thoại: 0211.3716.964) để được xem xét, giải quyết theo quy định .
Trân trọng.
Đánh giá: