NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Kiến nghị về việc giải quyết cho học sinh tiểu học chuyển trường
Người gửi: Nguyễn Hải Lâm
Ngày gửi: 13/08/2019
Nội dung:

Con gái tôi hiện đang là HS trường tiểu học (Tr TH) Chi Lăng- TP Lạng Sơn- Tỉnh Lạng Sơn, cháu đang học lớp 1 năm nay lên lớp 2. Hiện nay cháu đã có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại Khu 2, P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tôi có nhu cầu chuyển cháu từ Tr TH Chi Lăng Lạng Sơn về Tr TH Liên Minh- P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để cháu được học tập, sinh sống cùng gia đình. Được sự hướng dẫn của P.GD&ĐT TP Vĩnh Yên, tôi đã làm đơn xin chuyển tr cho cháu, đơn đã được Hiệu trưởng Tr TH Liên Minh đồng ý nhận cháu, tuy nhiên khi mang đơn lên P.GD&ĐT TP Vĩnh Yên, tôi được các cán bộ tại phòng đề nghị chia sẻ với áp lực của nghành Giáo dục và làm đơn xin chuyển cháu về Tr TH Đống Đa để học tập. Tôi không đồng ý với ý kiến trên do nhà tôi cách Tr TH Liên Minh chỉ chưa đến 400m đi bộ, và cháu đã có HKTT theo quy định, nếu con tôi học xa như vậy sẽ khó khăn trong việc đi lại, học tập của cháu và gia đình. Khi tôi có đề nghị P. GD&ĐT TP Vĩnh Yên rằng nếu không đồng ý cho con tôi về học tại Tr TH Liên Minh thì phê giúp vào đơn xin chuyển Tr của cháu để tôi triển khai các bước tiếp theo, tuy nhiên Phòng trả lời tôi là phòng không có trách nhiệm và sẽ không phê ý kiến vào phiếu, chỉ đề nghị tôi chia sẻ áp lực của nghành.

Tôi được biết, theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ GD&ĐT, cụ thể tại điều 40A của TT số 50/2012/TT-BGDĐT có quy định rất rõ như sau:"học sinh trong độ tuôi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cứ trú nếu trường tiếp nhận đồng ý".

Vậy tôi xin hỏi các phòng chức năng có thẩm quyền, cách giải quyết việc chuyển trường đối với bậc tiểu học của P.GD&ĐT TP Vĩnh Yên như vậy có đúng không? Năm học mới đã đến rất gần rồi mà hiện giờ cháu vẫn chưa biết học tập ở đâu? kính mong các phòng chức năng sớm có phản hồi và cho hướng dẫn để tôi hoàn thiện các thủ tục cho con tôi được đi học năm học mới tại trường TH Liên Minh theo đúng quyền lợi và trách nhiệm theo Quy định. Xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã gửi phản ánh nêu trên của mình vào địa chỉ mail: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn từ ngày 07/08/2019 nhưng chưa nhận được phản hổi, kính mong các anh quan tâm giải quyết

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:UBND Thành phố Vĩnh Yên
Ngày gửi:23/08/2019
Nội dung:

UBND thành phố Vĩnh Yên nhận được phản ánh qua đường dây nóng của công dân Nguyễn Hải Lâm (địa chỉ: Khu hành chính số 2, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), kiến nghị về việc giải quyết cho học sinh tiểu học chuyển trường. Sau khi kiểm tra thông tin, UBND thành phố trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 17 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Tuy nhiên, do đặc thù dân số trên địa bàn phường Liên Bảo đông nên việc tuyển sinh đối với các trường trên địa bàn phường Liên Bảo nói chung đã vượt quy định. Hiện nay, khối lớp 2 của Trường Tiểu học Liên Minh gồm có 9 lớp với 371 học sinh, tỷ lệ bình quân 41,2 học sinh/lớp.

Để thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tránh quá tải về số lớp, số học sinh/lớp, đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học đối với các trường trên địa bàn phường Liên Bảo nói chung và Trường Tiểu học Liên Minh nói riêng, UBND thành phố có chủ trương điều tiết học sinh cư trú trên địa bàn phường Liên Bảo sang các trường khác thuộc các xã, phường lân cận và chỉ đạo ngành giáo dục thành phố, UBND phường Liên Bảo tuyên truyền, vận động gia đình học sinh ủng hộ chủ trương nêu trên của thành phố. Do vậy, việc giải quyết cho học sinh chuyển về học tập tại Trường Tiểu học Liên Minh theo như đề nghị của công dân vào thời điểm này là chưa được.

Để thực hiện quyền đến trường của cháu, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành giáo dục giới thiệu gia đình đến liên hệ với các trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố (đảm bảo về số lớp, số học sinh so với quy định), như Trường Tiểu học Kim Ngọc để làm thủ tục nhập học cho cháu.

UBND thành phố trân trọng trả lời và đề nghị công dân Nguyễn Hải Lâm ủng hộ chủ trương nêu trên của thành phố./.

 

Đánh giá:
Tên cơ quan:Sở Giáo dục – Đào tạo
Ngày gửi:16/03/2020
Nội dung:

Nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND tp Vĩnh Yên (Phòng GD&ĐT tp Vĩnh Yên) và đã được trả lời. Đề nghị công dân xem nội dung trả lời của UBND tp Vĩnh Yên dưới đây:

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/hoidaptt/Lists/dauthau/View_Detail.aspx?ItemID=125https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/hoidaptt/Lists/dauthau/View_Detail.aspx?ItemID=125https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/hoidaptt/Lists/dauthau/View_Detail.aspx?

Trả lời kiến nghị về việc giải quyết cho học sinh tiểu học chuyển trường

29/08/2019

 
 
Con gái tôi hiện đang là HS trường tiểu học (Tr TH) Chi Lăng- TP Lạng Sơn- Tỉnh Lạng Sơn, cháu đang học lớp 1 năm nay lên lớp 2. Hiện nay cháu đã có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại Khu 2, P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tôi có nhu cầu chuyển cháu từ Tr TH Chi Lăng Lạng Sơn về Tr TH Liên Minh - P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để cháu được học tập, sinh sống cùng gia đình. Được sự hướng dẫn của P.GD&ĐT TP Vĩnh Yên, tôi đã làm đơn xin chuyển trường cho cháu, đơn đã được Hiệu trưởng Tr TH Liên Minh đồng ý nhận cháu, tuy nhiên khi mang đơn lên P.GD&ĐT TP Vĩnh Yên, tôi được các cán bộ tại phòng đề nghị chia sẻ với áp lực của ngành Giáo dục và làm đơn xin chuyển cháu về Tr TH Đống Đa để học tập. Tôi không đồng ý với ý kiến trên do nhà tôi cách Tr TH Liên Minh chỉ chưa đến 400m đi bộ, và cháu đã có HKTT theo quy định, nếu con tôi học xa như vậy sẽ khó khăn trong việc đi lại, học tập của cháu và gia đình. Khi tôi có đề nghị P. GD&ĐT TP Vĩnh Yên rằng nếu không đồng ý cho con tôi về học tại Tr TH Liên Minh thì phê giúp vào đơn xin chuyển Tr của cháu để tôi triển khai các bước tiếp theo, tuy nhiên Phòng trả lời tôi là phòng không có trách nhiệm và sẽ không phê ý kiến vào phiếu, chỉ đề nghị tôi chia sẻ áp lực của ngành.


Tôi được biết, theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ GD&ĐT, cụ thể tại điều 40A của TT số 50/2012/TT-BGDĐT có quy định rất rõ như sau:"học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cứ trú nếu trường tiếp nhận đồng ý".

Vậy tôi xin hỏi các phòng chức năng có thẩm quyền, cách giải quyết việc chuyển trường đối với bậc tiểu học của P.GD&ĐT TP Vĩnh Yên như vậy có đúng không? Năm học mới đã đến rất gần rồi mà hiện giờ cháu vẫn chưa biết học tập ở đâu? kính mong các phòng chức năng sớm có phản hồi và cho hướng dẫn để tôi hoàn thiện các thủ tục cho con tôi được đi học năm học mới tại trường TH Liên Minh theo đúng quyền lợi và trách nhiệm theo Quy định. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Hải Lâm
Địa chỉ: Khu hành chính số 2, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời:

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 17 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Tuy nhiên, do đặc thù dân số trên địa bàn phường Liên Bảo đông nên việc tuyển sinh đối với các trường trên địa bàn phường Liên Bảo nói chung đã vượt quy định. Hiện nay, khối lớp 2 của Trường Tiểu học Liên Minh gồm có 9 lớp với 371 học sinh, tỷ lệ bình quân 41,2 học sinh/lớp.

Để thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tránh quá tải về số lớp, số học sinh/lớp, đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học đối với các trường trên địa bàn phường Liên Bảo nói chung và Trường Tiểu học Liên Minh nói riêng, UBND thành phố có chủ trương điều tiết học sinh cư trú trên địa bàn phường Liên Bảo sang các trường khác thuộc các xã, phường lân cận và chỉ đạo ngành giáo dục thành phố, UBND phường Liên Bảo tuyên truyền, vận động gia đình học sinh ủng hộ chủ trương nêu trên của thành phố. Do vậy, việc giải quyết cho học sinh chuyển về học tập tại Trường Tiểu học Liên Minh theo như đề nghị của công dân vào thời điểm này là chưa được.

Để thực hiện quyền đến trường của cháu, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành giáo dục giới thiệu gia đình đến liên hệ với các trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố (đảm bảo về số lớp, số học sinh so với quy định), như Trường Tiểu học Kim Ngọc để làm thủ tục nhập học cho cháu.

UBND thành phố trân trọng trả lời và đề nghị công dân Nguyễn Hải Lâm ủng hộ chủ trương nêu trên của thành phố./.

 

 

Đánh giá: