NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh việc chậm giải quyết đất dịch vụ
Người gửi: Nguyễn văn anh
Ngày gửi: 14/07/2019
Nội dung:

 Phản ánh việc ubnd tt hương canh, ubnd huyện bình xuyên thiếu quyết liệt , quá chậm trễ trong việc giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Hơn 2 năm nay thị trấn hương canh vẫn chưa giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng vừa rồi chỉ có hơn 20/134 ô được bốc thăm. Đất giai đoạn 2 đã thông báo đến thôn rà soát nửa năm nay vẫn chưa cấp phiếu xác nhận cho hộ đc đất dịch vụ. Ubnd thị trấn ko có biện pháp dứt điểm thì bao giờ mới xong. Đề nghị ubnd tỉnh, ubnd huyện chỉ đạo thị trấn rà soát quỹ đất đã có mặt bằng kể cả khu vực khác đồng cang để giao cho nhân dân. Xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:01/08/2019
Nội dung:

Căn cứ các quy định hỗ trợ đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (trong các bản quy định) tại các quyết định số: 2502/2004/QĐ-UBND ngày 22/7/2004; 25/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006; 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/2/2008; 14/2009/QĐ-UBND ngày 26/2/2009; 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 và số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong đó đều quy định: UBND huyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với chủ đầu tư dự án trên địa bàn lập quy hoạch, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các khu đất dịch vụ để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi theo quy định.

Như vậy, trách nhiệm chi trả đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc trách nhiệm UBND cấp huyện và cấp xã.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có nhiều văn bản tham mưu cho UBND tỉnh về việc giải quyết đất dịch vụ. Ngày 24/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 3630/UBND-NN2 yêu cầu UBND các huyện, thành phố quyết liệt giải quyết công tác chi trả đất dịch vụ; trong đó, huyện Bình Xuyên phải giải quyết xong trong năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, huyện Bình Xuyên mới giải quyết được 87,51%, Sở TNMT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bình Xuyên khẩn trương giải quyết phần diện tích còn lại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quỹ 1 để thực hiện các dự án đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời công dân được biết ./.

Đánh giá: