NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi đường dây nóng này có hoạt động
Người gửi: Bùi Văn Minh
Ngày gửi: 10/07/2019
Nội dung:

 Kính gửi ban quản trị!

XIn hỏi đường dây nóng này còn hoạt động hay không, tôi thấy có những đơn vị chậm không trả lời cả vài tháng thậm chí hàng năm rồi, thế mà bảo trả lời trong 5 ngày. Đơn vị nào không trả lời đúng hạn phải có hình thức xử lý thích đáng, không làm được thì nên dừng đường dây nóng lại

Góp ý thêm: nên phân chia thành các loại: 

- Phản ánh, tố cáo

- Hỏi đáp 

Và thêm tìm câu hỏi nữa

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Về phản ánh của công dân Bùi Văn Minh, Ban Quản trị Hệ thống Đường dây nóng trả lời như sau:

- Theo quy định, thời gian trả lời các phản ánh, kiến nghị trên đường dây nóng là 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, có một số trường hợp các Sở, ban, ngành trả lời chậm hạn so với quy định hoặc chưa trả lời, BQT đều lập báo cáo gửi UBND tỉnh để nhắc nhở.

- Về việc phân chia thành các danh mục: Phản ánh - tố cáo và hỏi đáp. Theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận, giải quyết  phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc thì nội dung khiếu nại, tố cáo sẽ được chuyển tới Ban tiếp công dân của tỉnh để hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị làm việc theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Do đó các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo không thuộc phạm vi giải quyết của Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

- Để tìm kiếm câu hỏi, người dân bấm vào nút Tra cứu trên trang chủ của Hệ thống, nhập từ khoá và tìm kiếm bình thường.

BQT rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của người dân để Hệ thống ngày một hoàn thiện hơn.

Trân trọng!

Đánh giá: