NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Ký phụ lục gia hạn Hợp đồng lao động
Người gửi: Phan Thị Thu Trang
Ngày gửi: 06/07/2019
Nội dung:

 Kính gửi: Sở TB&LĐ tỉnh Vĩnh Phúc!

 

Chúng tôi kính gửi quý Cơ quan giải đáp giúp các nội dung quy định của Pháp luật về Hợp đồng lao động (HĐLĐ) như sau:

1. Đơn vị chúng tôi đã thực hiện ký HĐLĐ với người lao động:

Lần 1: HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng

Lần 2: HĐLĐ xác định thời hạn 24 tháng.

Sau khi kết thúc thời hạn HĐLĐ lần thứ 2 là 24 tháng, đơn vị chúng tôi có quyền thỏa thuận với người lao động để ký phụ lục gia hạn HĐLĐ lần thứ 2, trong đó điều chỉnh thời hạn HĐLĐ thêm tối đa 12 tháng nữa không hay bắt buộc phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn.

Nếu đơn vị chúng tôi được phép ký phụ lục gia hạn thời hạn HĐLĐ (mà chưa phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn) thì  pháp luật có quy định cụ thể những trường hợp được ký phụ lục không?

Kính mong Quý cơ quan giải đáp, hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 11/07/2019 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

Sở Lao động - TB&XH nhận được câu hỏi của độc giả Phan Thị Thu Trang về ký phụ lục hợp đồng lao động. Sở Lao động - TB&XH trả lời như sau:

Khoản 1,  khoản 2 điều 22 Bộ luật lao động quy định:

            1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hai bên đã ký hai lần hợp đồng lao động xác định thời hạn thì khi hợp đồng lao động lần thứ hai hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì người sử dụng lao động và người lao động phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Sở Lao động - TB&XH phúc đáp như trên.

Đánh giá: