NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tham gia BHYT
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 24/06/2019
Nội dung:

 Tôi làm công nhân tại KCN Khai Quang. Trong thời gian đi làm được công ty đóng BHYT. Tuy nhiên, tháng 4/2019, tôi bị ngã xe gãy xương chân, công ty cho nghỉ điều trị nhưng đến tháng 6 tôi đi khám lại thì bệnh viện thông báo thẻ BHYT của tôi đã hết hạn. Công ty thông báo do tôi đang nghỉ nên không được đóng BHYT. Vậy xin hỏi tôi phải làm thế nào để được tiếp tục hưởng quyền lợi BHYT. Tôi có thể đóng tiếp BHYT tại công ty hay tại xã nơi cư trú được không? 

Kính mong nhận được câu trả lời sớm. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 03/07/2019 (Đúng hạn)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng

 

(Kiến nghị của ông Nguyễn Văn Bình về đóng BHYT)

 

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động được quy định như sau:

Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

                        Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định:

          Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

           Như vậy, theo các quy định trên thì thời gian được nghỉ ốm đau, thai sản tối đa là 02 tháng, trong thời gian nghỉ ốm đau người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Nếu thời gian nghỉ ốm đã hết, người lao động vẫn tiếp tục nghỉ việc thì đơn vị sẽ báo nghỉ không lương, thời gian nghỉ không lương người lao động sẽ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và đồng thời không được hưởng chế độ BHYT. Trường hợp người lao động muốn tiếp tục tham gia BHYT thì liên hệ với Đại lý thu BHXH, BHYT ở xã, phường hoặc Đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện để đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình.

 

 

Đánh giá: