NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thông tin trên giấy ra viện khi con ốm
Người gửi: Đỗ Thị Thúy
Ngày gửi: 18/06/2019
Nội dung:

 Em phụ trách mảng BHXH của công ty TNHH Meisei Việt Nam, Công ty em có phát sinh trường hợp con bị ốm công nhân của công ty em phải nghỉ việc để chăm con. Khi em kê gửi danh sách ốm đau, thai sản lên thì trường hợp này bị trả lại lý do trên giấy ra viện không ghi chú tên Bố hoặc mẹ theo thông tư 56/2017/TT-BYT. Em có gọi điện hỏi anh phụ trách đơn vị em trên phòng chế độ của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có được anh ấy hướng dẫn cần phải thêm tên của bố hoặc mẹ vào phần ghi chú trên giấy ra viện. Nhưng khi người lao động bên em mang giấy ra cơ sở khám chữa bệnh là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để nhờ ghi thêm thông tin như phòng chế độ BHXH yêu cầu thì nhân viên của bệnh viện có trả lời là mẫu chung của bệnh viện như vậy nên không ghi thêm thông tin vào giấy ra viện cho người lao động. Vậy giờ đơn vị vào người lao động làm thế nào để người lao động bên em được duyệt chế độ ốm đau trên. Mong các cơ quan ban ngành giải hướng dẫn giải quyết để người lao động bên em sớm nhận được tiền nghỉ chế độ ạ.

Em chân thành cảm ơn ạ!!!

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 23/06/2019 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

1. Tại Khoản 1 Điều 100 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú; trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

                 Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về mẫu và cách ghi giấy ra viện như sau: “Trong trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh”.

          Căn cứ vào quy định nêu trên thì Giấy ra viện khi con của người lao động làm việc tại Công ty TNHH Meisei Việt Nam không ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ nên không đủ căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết chế độ khi con ốm đau cho người lao động.

          2. Theo quy định tại Tiết b Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định: cơ sở KCB có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi nội dung trên giấy ra viện trong trường hợp có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện. Sau khi bổ sung, sửa đổi nội dung phải đóng dấu treo của cơ sở KCB (dấu đã đăng ký với cơ quan BHXH) tại phần nội dung bổ sung, sửa đổi.

          Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phải có trách nhiệm bổ sung thêm thông tin về họ, tên của cha, mẹ trên Giấy ra viện cho người lao động, làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho người lao động khi con ốm đau./.

 

Đánh giá: