NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đường dây nóng TCMT: Ô nhiễm môi trường tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 24/05/2019
Nội dung:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường nhận được thông tin phản ánh của người dân về vụ việc gây ô nhiễm môi trường, thông tin cụ thể như sau: Tổ chức gây ô nhiễm: Cơ sở nấu tái chế nhôm, đồng chủ tên là Nguyễn Kim Hiệp - Địa điểm gây ô nhiễm: đất ruộng của xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - Nội dung phản ánh ô nhiễm: Nấu tái chế nhôm, đồng gây ra khói mù mịt bay vào khu vực dân cư của xã Tề Lỗ gây ô nhiễm môi trường - Thời gian diễn ra ô nhiễm: 1 tháng nay - Nội dung phản ánh xử lý: Người dân đã làm đơn tập thể gửi lên xã Trung Nguyên, cán bộ xuống kiểm tra nhưng tình trạng đốt khói ô nhiễm không được giải quyết Đề nghị Quý Sở khẩn trương xác minh thông tin, có hướng giải quyết và phản hồi tới người cung cấp thông tin trước 18h00 ngày 25 tháng 05 năm 2019; đồng thời gửi về đường dây nóng của Tổng cục Môi trường để tổng hợp báo cáo. Trân trọng./. Đường dây nóng Tổng cục Môi trường Số điện thoại: 086.900.0660 Thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:10/06/2019
Nội dung:

Sau khi tiếp nhận nội phản ánh của công dân nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã có văn bản số 1307/STNMT-TTr ngày 29/5/2019 gửi UBND huyện Yên Lạc, trong đó đề nghị UBND huyện Yên Lạc giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, có báo cáo kết quả gửi về Ban quản trị Hệ thống đường dây nóng để trả lời công dân và Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Môi trường theo quy định./.

Đánh giá: