NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đề nghị xử lí bãi rác Tề Lỗ đốt lộ thiên
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 22/05/2019
Nội dung: Kính gửi các cấp lãnh đạo Ubnd tỉnh Vĩnh Phúc Chúng tôi thuộc thôn Đồng Lạc,xã Đồng Văn,huyện Yên Lạc,tỉnh Vĩnh Phúc Mấy tháng nay bãi rác thuộc xã Tề Lỗ đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi trường,theo chúng tôi được biết bãi rác này được tập kết để chôn lấp nhưng ngang nhiên đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến người dân.Không những thế còn đốt rác công nghiệp như vỏ lon coca,đệm ghế xe máy... do những nhà làm hàng gần đấy thuê đốt. Vậy mong các cấp chính quyền xử lí giúp chúng tôi di dời bãi rác ra xa khu dân cư ,không gây ô nhiễm môi trường.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:27/05/2019
Nội dung:

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1263/STNMT-CCBVMT ngày 24/5/2019 (được đính kèm dưới đây) đề nghị UBND huyện Yên Lạc, UBND xã Tề Lỗ khẩn trương kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 31/5/2019 để tổng hợp, báo cáo.

File đính kèm:
Đánh giá: