NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh về việc UBND huyện Tam Dương Chậm giải quyết sai sót trong việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 14/05/2019
Nội dung: *Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc* Tôi là : Nguyễn Văn Hào Số điện thoại : 0399 625 625 Mail : Vh9.ict@gmail.com Địa chỉ : Khu 4 Đồng Tĩnh Tam Dương Vĩnh Phúc Thay mặt gia đình xin phép phản ánh như sau : Bố mẹ tôi là Nguyễn Văn Học ( Tình ) ở khu 4 xã Đồng Tĩnh Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 22/11/2018 tôi có viết đơn gửi văn phòng chính phủ mã PAKN.2018.28344, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo sở tài nguyên môi trường kiểm tra, trong tháng 1/2019 chú Đăng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh về cùng với giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương , lãnh đạo xã trực tiếp xác minh thực trạng đất tại gia đình. Sau khi xác minh chú Đăng đã kết luận việc sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , chú Đăng đã thay mặt chính quyền xin lỗi gia đình và đã chỉ đạo cơ quan có nhiệm vụ và chính quyền địa phương giải quyết ngay. Trong tháng 3 /2019 gia đình tôi có nhận được công văn số 751/STNMT-VPĐKĐĐ của sở tài nguyên môi trường , có chỉ đạo rõ là UBND huyện Tam Dương thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi xong trong tháng 4/2019 và báo cáo về UBND tỉnh , Sở tài nguyên môi trường , để UBND tỉnh có căn cứ báo cáo về văn phòng chính phủ theo đúng quy định . Vậy mà đã sang tháng 5/2019 UBND huyện Tam Dương vẫn chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh. Tôi có liên hệ chú Đăng Phó giám đốc sở tài nguyên môi trường để hỏi về trường hợp của nhà tôi đã được giải quyết xong chưa , thì chú Đăng trả lời ,bây giờ tôi phải phản ánh lại với UBND tỉnh Vĩnh Phúc , để UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và yêu cầu huyện Tam Dương thu hồi giấy chứng nhận cũ và cấp lại giấy chứng nhận mới . Vậy tôi làm đơn này đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo UBND huyện Tam Dương nhanh chóng thực hiện công văn số 751/STNMT-VPĐKĐĐ ( có đính kèm công văn trong đơn phản ánh ) của sở tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc , giải quyết dứt điểm trường hợp này và nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi , vì đã kéo dài quá lâu . Trân trọng !
File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:27/05/2019
Nội dung:

Nội dung này UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Tam Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời  để công dân được biết./.

Đánh giá: