NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đền bù đất ruộng khu vực Mồ Ban đề thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (đợt 2)
Người gửi: Trần Thị Định
Ngày gửi: 09/04/2019
Nội dung:

Kính gửi ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc! 

Tôi tên là Trần Thị Định, xã viên Hợp tác xã Tiên Hường, công dân Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi có một kiến nghị như sau: 

Gia đình tôi được UBND thị trấn Hương Canh cấp 180,5m2 đất ruộng, thửa số 97B2, số tờ 17, ở khu vực Mồ Ban, mục địch sử dụng đất ném mạ, hàng năm gia đình tôi vẫn nộp thuế cho nhà nước đầy đủ - nay nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (đợt 2). Đất ruộng của gia đình tôi là đất canh tác được nhà nước cấp, theo quy định được đền bì với giá 85tr/sào. Nhưng gia đình tôi lại chỉ được đền bù với giá 25 triệu đồng/sào theo giá đất khai hoang. Với 180,5m2 đất canh tác được nhà nước cấp mà gia đình tôi lại chỉ được nhận 12.695.000 đồng. 

Gia đình tôi cũng đã gửi đơn lên UBND thị trấn Hương Canh nhưng chưa nhận được câu trả lời. Vậy Tôi gửi kiến nghị này đến ông Chủ tịch UBND tỉnh kính đề nghị ông quan tâm, xem xét và có câu trả lời. Trân trọng! 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài chính
Ngày gửi:10/04/2019
Nội dung:

Sở Tài chính nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10/4/2019 về việc đền bù đất ruộng khu vực Mồ Ban để thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (đợt 2).

Sau khi nghiên cứu, tóm tắt ý kiến chính phản ánh, Sở Tài chính trả lời như sau:

Kiến nghị của bà Trần Thị Định, xã viên Hợp tác xã Tiên Hường, khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên về việc bồi thường 180,5m2 đất ruộng thuộc dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (đợt 2). Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (đợt 2) do Ban Giải phóng mặt bằng & Phát triển quỹ đất thực hiện. Đề nghị chuyển nội dung kiến nghị cho Ban Giải phóng mặt bằng & Phát triển quỹ đất trả lời theo quy định.

Kính gửi Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh tổng hợp./.

 

Đánh giá: