NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: hỗ trợ thủ tục về môi trường khi chồng tầng nhà xưởng mà không thay đổi quy mô, công suất
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 13/03/2019
Nội dung:

Công ty đã được phê duyệt 1 đề án và 2 bản cam kết môi trường Với tổng diện tích đã phê duyệt là 29.654m². Cụ thể:

- Đề án bảo vệ môi trường ngày 26 tháng 8 năm 2008

- Cam kết bảo vệ môi trường ngày 7 tháng 9 năm 2009

- Cam kết bảo vệ môi trường ngày 30 tháng 5 năm 2012

Hiện tại các xưởng sản xuất đang sử dụng là một tầng.

Để đảm bảo môi trường được thông thoáng và giãn cách giữa các dây chuyền sản xuất công ty chúng tôi dự định chồng 3 tầng  một phần  nhà xưởng hiện có (Diện tích dự kiến trồng tầng là 1152m²) mà không làm thay đổi quy mô, công suất hiện tại.

Vậy Xin hỏi khi tiến hành chồng tầng như vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì để đảm bảo các quy định về môi trường.

Rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của quý cơ quan. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 29/03/2019 (Trễ hạn 8 ngày)
Nội dung:

Ngày 22/3/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 663/STNMT-CCBVMT Về việc hướng dẫn thủ tục môi trường (được đính kèm dưới đây) đề nghị đơn vị đọc để biết nội dung chi tiết./.

File đính kèm:
Đánh giá: