NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Kiến nghị cơ quan các cấp tỉnh vĩnh phúc
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 26/11/2018
Nội dung:

 Lời đầu tiên tôi xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh vĩnh phúc , huyện tam đảo. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe , gia đình hạnh phúc.

   Kính thưa các đồng chí l đạo tỉnh vĩnh phúc , huyện tam đảo , ngày 19/11/2018 tôi có gửi mấy nội dung phản ánh đến đường dây nóng tỉnh vĩnh phúc . Đến ngày 23/11/2018 các đồng chí lãnh đạo đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan và ubnd huyện tam đảo kiểm tra  ,trả lời những ý kiến tôi phản ánh. Trước tiên tôi xin chân thành cảm các đồng chí lãnh đạo , các cơ quan chức năng đã quan tâm , sâu sát , nắng nghe và trả lời các vấn đề nhân dân kiến nghị. Tuy nhiên tôi xin thưa với các vị lãnh đạo những vấn đề tôi phản ánh chưa được trả lời cụ thể và có trách nhiệm . Vì vậy tôi kiến ng các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời tôi cụ thể như sau:

1- Về vấn đề san gạt và xây hơn 200 bậc đá đường lên đền thất vị đại vương ở xã bồ lý các cơ quan chức năng trả lời cụ thể đến bao giờ thì có kết quả điều tra và trả lời thỏa đáng cho người dân xã bồ lý ,tam đảo . Bởi sự việc này tôi đã phản ánh từ tháng 4/2018 và công trình đã đưa vào sử dụng 6-7 năm nay?

- Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp cho tôi bản vẽ thiết kế kỹ thuật của công trình này , tổng mức đầu tư , khối lượng các hạng mục công trình và hồ sơ kiểm toán nhà nước đối với công trình này để tôi giám sát

2- Về vấn đề xét cấp đất cho hơn 30 hộ dân tại thôn đồng  cà , xã bồ lý không đúng đối tượng. Ngày 10/6/2003 ubnd huyện lập thạch có ra quyết định số 343/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất cho các hộ gia đình có từ 3 cặp vợ chồng cùng chung sống và các hộ là giáo viên có thời gian công tác lâu năm tại xã bồ lý để làm nhà ở , tại mốc giới abcdefghikm và bcde trong bản vẽ trích lục bản đồ tỷ lệ 1:1,000 tổng dt=6840m2 trong đó dt đất ở = 4560m2, diện tích hành lang giao thông=2280m2 . Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng trả lờ cụ thể như sau: 

-Đối tượng được ubnd xã bồ lý đề nghị ubnd huyện xét giao đất có đúng không?

- Tại sao thời điểm đó lại có nhiều cán bộ Đảng uỷ , ubnd xã bồ lý đã có đất làm nhà ở mà vẫn được xét cấp?

-Những thành viên trong gia đình cán bộ Đảng uỷ , ubnd xã bồ lý chưa đăng ký kết hôn lại được xét là hộ gia đình để đưa vào diện được xét cấp đất tại thời điểm đó?

3- Về vấn đề tôi đề nghị kiểm tra các tuyến đường bê tông liên thôn, nội đồng. Qua quá trình thực hiện quyền giám sát của nhân dân tôi thấy toàn bộ các tuyến đường lliên thôn , nội đồng được xây dựng trên địa bàn xã bồ lý đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ luật tổ chức đấu thầu , chỉ định thầu đến thi công công trình đều không phù hợp với luật xây dựng và bản vẽ thiết kế. 

- Đề nghị các cơ quan chức năng cung c đầy đủ bản vẽ thiết kế , biên bản nghiệm thu các công trình đường liên thôn , nội đồng để tôi đối chiếu , giám sát. 

Vậy tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trả lời cụ thể , rõ ràng những vấn đề tôi kiến nghị. Tôi xin chân thành cảm ơn

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Tam Đảo
Ngày gửi: 29/11/2018 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Nội dung 1:                                                                 

- Về vấn đề san gạt và xây hơn 200 bậc đá đường lên đền thất vị đại vương ở xã bồ lý các cơ quan chức năng trả lời cụ thể đến bao giờ thì có kết quả điều tra.

 Trả lời: Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ (Nội dung này đã phúc đáp ngày 23/11/2018). Khi có kết quả sẽ thông báo tại UBND xã Bồ Lý.

- Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp cho tôi bản vẽ thiết kế kỹ thuật của công trình này, tổng mức đầu tư, khối lượng các hạng mục công trình và hồ sơ kiểm toán nhà nước đối với công trình này để tôi giám sát.

Trả lời: Đề nghị công dân trực tiếp đến gặp Chủ tịch UBND xã Bồ Lý (công trình này do UBND xã Bồ Lý làm chủ đầu tư) để được xem xét, giải quyết và trả lời. Trường hợp công dân thấy nội dung nào được trả lời chưa thỏa đáng, đề nghị công dân phản ánh cụ thể để được xem xét, giải quyết.

Nội dung 2:

Về vấn đề xét cấp đất cho hơn 30 hộ dân tại thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý không đúng đối tượng. (Nội dung này đã phúc đáp ngày 23/11/2018).

Phúc đáp: Hiện UBND huyện đang chỉ đạo, thực hiện tại Văn bản số 1811/UBND-TTr ngày 06/11/2018 của UBND huyện Tam Đảo về việc giải quyết các nội dung đề nghị của một số công dân thôn Trại Mái, xã Bồ Lý. Thành lập Tổ kiểm tra, kiểm tra UBND xã Bồ Lý trong việc xét giao đất ở năm 2003, 2005 tại Khu vực thôn Đồng Cà; việc phân lô bán nền đất Trường Mầm non khu vực Đồng Bụt tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện Tam Đảo. Việc kiểm tra xác minh, làm rõ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 01/12/2018.

Nội dung 3:

- Đề nghị kiểm tra các tuyến đường bê tông liên thôn, nội đồng. Qua quá trình thực hiện quyền giám sát của nhân dân tôi thấy toàn bộ các tuyến đường liên thôn, nội đồng được xây dựng trên địa bàn xã bồ lý đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ luật tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công công trình đều không phù hợp với luật xây dựng và bản vẽ thiết kế.

Trả lời: Tại Biên bản làm việc ngày 25/10/2018, Thanh tra huyện phối hợp với Ban tiếp công dân huyện Tam Đảo tổ chức buổi làm việc với công dân đã hướng dẫn công dân nội dung này làm đơn nói rõ, cụ thể là đoạn đường nào (công dân đã nhất trí và ký tên vào biên bản), sau đó gửi đến cơ quan có chức năng để được xem xét, giải quyết (Nội dung này đã phúc đáp ngày 23/11/2018).

- Đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ bản vẽ thiết kế, biên bản nghiệm thu các công trình đường liên thôn, nội đồng để tôi đối chiếu, giám sát. 

Trả lời: Đề nghị công dân trực tiếp đến gặp Chủ tịch UBND xã Bồ Lý (công trình này do UBND xã Bồ Lý là chủ đầu tư) để được xem xét, giải quyết và trả lời. Trường hợp công dân thấy nội dung nào được trả lời chưa thỏa đáng, đề nghị công dân phản ánh cụ thể để được xem xét, giải quyết.

Đánh giá: