NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: đề nghị làm rõ những vấn đề người dân xã bồ lý đang kiến nghị
Người gửi: nhân dân xã bồ lý kiến nghị phản ánh
Ngày gửi: 25/11/2018
Nội dung:

 đề nghị HĐND UBND huyện tam đảo tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ những vấn đề sau đây                        1/ đề nghịđiều tra làm rõ việc bavũ thuỵ vânđịa chỉ ngách 210 trung hòa cầu giấy hà nội cấu ket voi người dân xã bồ lý dể mua bán chuyểnnhượngtrái pháp luật rừng phòng hộ đầu nguồn núi ngang xã bồ lý huyện tam đảo tỉnh Vĩnh Phúc da đến việc quản lý long lẻo

 

thậm chí tàn phá rừng .               

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Tam Đảo
Ngày gửi: 29/11/2018 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Nội dung:

Đề nghị điều tra làm rõ việc bà Vũ Thụy Vân, địa chỉ ngách 210 trung hòa cầu giấy hà nội cấu kết với người dân xã Bồ Lý để mua bán chuyển nhượng trái pháp luật rừng phòng hộ đầu nguồn núi Ngang xã Bồ Lý huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đến việc quản lý lỏng lẻo thậm chí tàn phá rừng.               

Trả lời: Nội dung này UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản 8410/UBND-TD5 ngày 25/10/2017 về việc kiểm tra rà soát, xử lý các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, rừng phòng hộ trái với quy định của pháp luật. Trong đó đồng ý nội dung Báo cáo số 236/BC-SNN&PTNT ngày 29/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị phản ánh của công dân xã Bồ Lý (gửi kèm 02 Văn bản trên).

 

File đính kèm:
Đánh giá: