NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: hồ sơ hưởng chế độ miễn phí chi phí khám chữa bệnh khi đủ đóng BHYT đủ 5 năm liên tục
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 19/11/2018
Nội dung:

Theo quy định trong 1 năm tài chính người lao động đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh vượt quá 6 tháng lương tối thiểu chung thì người lao động sẽ được miễn phí tiền đồng chi trả cho những lần khám chữa bệnh tiếp theo. Vậy xin hỏi:

hồ sơ làm chế độ này bao gồm những hồ sơ gì. Thời điểm xin chế độ (ngay sau khi số tiền đồng chi trả vượt quá 6 tháng hay phải kết thúc 1 năm tài chính mới được xin ) Nộp hồ sơ tại cơ quan nào và thời hạn giải quyết là bao lâu. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 26/11/2018 (Đúng hạn)
Nội dung:

BHXH tỉnh trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh như sau:

 

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 và Khoản 15 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

  1. Điều kiện hưởng 100% chi phí KCB (miễn cùng chi trả)

Người bệnh được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi có thời gian tham gia BHYT liên tục 05 năm trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến).

2.Thủ tục, hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả:

Hồ sơ đề nghị được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm bao gồm:

- Các Hóa đơn, Biên lai thu tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (5% hoặc 20%) của người bệnh kể từ đầu năm.

- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

3. Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ quy định tại mục 2 được nộp tại Phòng Tiếp nhận và trả kết thủ tục hành chínhtại BHXH tỉnh(đối với những trường hợp do BHXH tỉnh quản lý thu) và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH huyện, thành phố(đối với những trường hợp do Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố quản lý thu).

4.Thời hạn giải quyết:

Khi nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH giải quyết ngay.

 

Đánh giá: