NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh kiến nghị
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 19/11/2018
Nội dung:
1- Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xem xét làm rõ việc xét cấp đất không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật cho hơn 30 hộ tại thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. 
2- Đề nghị cho bầu lại trưởng lô rừng khu vực Núi ngang, xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
3- Đề nghị các cơ quan trả lời rõ việc san gạt và xây hơn 200 bậc đá đường lên đền thất vị đại vương tại thôn Tân Lập, xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc hết hơn 11 tỷ đồng
4- Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét các đoạn đường bê tông liên thôn, nội đồng tại xã Bồ Lý, Tam Đảo làm không đúng theo thiết kế làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây thất thoát nhiều tiền của của nhà nước và nhân dân.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Tam Đảo
Ngày gửi: 23/11/2018 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Nội dung 1: Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xem xét làm rõ việc xét cấp đất không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật cho hơn 30 hộ tại thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.

Phúc đáp: Hiện UBND huyện đang chỉ đạo, thực hiện tại Văn bản số 1811/UBND-TTr ngày 06/11/2018 của UBND huyện Tam Đảo về việc giải quyết các nội dung đề nghị của một số công dân thôn Trại Mái, xã Bồ Lý. Trong đó giao Thanh tra huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra xác minh, làm rõ.

Nội dung 2:  Đề nghị cho bầu lại trưởng lô rừng khu vực Núi ngang, xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Phúc đáp: Việc này do các hộ họp lại tự bầu trưởng lô (gợi ý: mời đại biểu tham dự là bí thư, trưởng thôn, đoàn thể của thôn; lãnh đạo UBND, các đoàn thể  xã Bồ Lý).

Nội dung 3:  Đề nghị các cơ quan trả lời rõ việc san gạt và xây hơn 200 bậc đá đường lên đền thất vị đại vương tại thôn Tân Lập, xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc hết hơn 11 tỷ đồng.

Phúc đáp: Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

Nội dung 4:  Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét các đoạn đường bê tông liên thôn, nội đồng tại xã Bồ Lý, Tam Đảo làm không đúng theo thiết kế làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây thất thoát nhiều tiền của của nhà nước và nhân dân.

Phúc đáp: Tại Biên bản làm việc ngày 25/10/2018, Thanh tra huyện phối hợp với Ban tiếp công dân huyện Tam Đảo tổ chức buổi làm việc với công dân  đã hướng dẫn công dân nội dung này làm đơn nói rõ, cụ thể là đoạn đường nào (công dân đã nhất trí và ký tên vào biên bản), sau đó gửi đến cơ quan có chức năng để được xem xét, giải quyết. 

Đánh giá: