NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: xe máy trưng bày tại công ty có phải đăng ký biển số xe không
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 17/11/2018
Nội dung:

 Xin chào Quý cơ quan

trong dịp họp hội nghị các nhà cung cấp của khách hàng chúng tôi đã bốc thăm trúng thưởng và trúng 1 chiếc xe máy.

Chúng tôi dự định xe đó sẽ để trưng bày ở công ty chúng tôi (không tham gia giao thông)

vậy xin hỏi chúng tôi có phải làm thủ tục đăng ký lấy biển số xe hay không

Xin cảm ơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Công an tỉnh
Ngày gửi: 23/11/2018 (Đúng hạn)
Nội dung:

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh gửi ngày 17/11/2018  đề nghị trả lời ý kiến của công dân Trần Nhẫn, địa chỉ: Công ty Strong Way Vĩnh Phúc về việc: “Trong dịp họp hội nghị các nhà cung cấp của khách hàng chúng tôi đã bốc thăm trúng thưởng và trúng 01 chiếc xe máy. Chúng tôi dự định xe đó sẽ để trưng bày ở công ty chúng tôi (không tham gia giao thông) vậy xin hỏi chúng tôi có phải làm thủ tục đăng ký lấy biển số xe hay không”. Công an tỉnh trả lời công dân như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới là “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”. Như vậy, trong thời gian trưng bày (không tham gia giao thông) thì chủ sở hữu phương tiện không cần thiết làm thủ tục đăng ký lấy biển số nhưng khi hết thời gian trưng bày, chủ sở hữu phương tiện muốn sử dụng phương tiện tham gia giao thông thì phải đến cơ quan đăng ký để làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

          Nếu tham gia giao thông không có Giấy đăng ký xe theo quy định, điều khiển xe không gắn biển số thì sẽ bị xử phạt theo điểm a, điểm c, Khoản 3, Điều 17 Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ -  đường sắt.

Công an tỉnh trả lời để công dân Trần Nhẫn biết./.

 

File đính kèm:
Đánh giá: