NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Cò làm sổ đỏ công khai ở Tam Đảo
Người gửi: Người dân
Ngày gửi: 15/11/2018
Nội dung:

Tôi có thực hiện thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất ở huyện Tam Đảo. Hôm nay, khi tôi lên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tam đảo để nhận kết quả thì thấy tình trạng cò môi giới cấu kết với cán bộ ở đây thu tiền cấp sổ đỏ cho người dân cứ từ 3-5 triệu đồng/trường hợp. Cá biệt có những trường hợp cấp GCN lần đầu chúng hét giá từ 20-30 triệu đồng. Những cán bộ có tham gia vào việc này cấu kết với các đối tượng cò tên Hồng (ở Bồ Lý, Tam đảo) hay Bình (Tam dương). Tôi có xem được cuốn sổ ký nhận GCN quyền SDĐ của Văn phòng thì thấy đối tượng tên Hồng ký nhận rất nhiều sổ đỏ. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Đến bao giờ thì người dân mới không phải trả những khoản tiền mồ hôi nước mắt cho những đối tượng trên. Trong khi nếu chúng tôi không chấp nhận chi tiền thì hồ sơ có khi vài năm trời cũng không được giải quyết. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc vì cuộc sống của người dân

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 28/11/2018 (Trễ hạn 2 ngày)
Nội dung:

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, xác minh nội dung, kết quả được thể hiện tại Văn bản số 170/VPĐKDĐ-ĐKCGCN ngày 23/11/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc về việc trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của công dân (được đính kèm dưới đây) Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để công dân được biết./.

File đính kèm:
Đánh giá: