NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Cò mua bán giấy khám sức khoẻ công khai
Người gửi: Người dân
Ngày gửi: 29/10/2018
Nội dung:

Tôi thấy ở bên ngoài Trung tâm hành chính công tỉnh ta có nhiều đối tượng công khai làm cò bán giấy khám sức khoẻ cho người đi đổi bằng lái xe. Chẳng hiểu các cơ quan quản lý nhà nước tại sao lại nhắm mắt làm ngơ để tình trạng này diễn ra. Chỉ có mấy trăm nghìn có ngay tờ giấy khám sức khoẻ như vậy còn cần đến bệnh viện làm gì cho mệt.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Y tế
Ngày gửi:06/11/2018
Nội dung:

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được phản ánh của công dân, trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật, thì công dân muốn được cấp giấy khám sức khỏe cho người đi đổi bằng lái xe,  phải khám sức khỏe trực tiếp tại các cơ sở đã được Sở Y tế công nhận là cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe. Nếu bán giấy khám sức khỏe dưới mọi hình thức mà không khám sức khỏe trực tiếp tại cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe là vi phạm pháp luật.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị công dân gửi thông tin kèm bằng chứng việc cá nhân, tổ chức công khai làm cò bán giấy khám sức khỏe, đến các cơ quan Công an gần nhất để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đánh giá: