NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Dự án đường giao thông nông thôn chậm triển khai
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 21/09/2018
Nội dung:

Kính thưa tỉnh ủy vĩnh phúc. Tôi là một công dân trên địa bàn tỉnh muốn phản ánh về dự án đường giao thông nông thôn nơi tôi đang sinh sống,thuộc xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch. Dự án triển khai cả gần 10năm trong khi tất cả các tuyến giao thông chính và nhánh xung quanh đều đã hoàn thành thì còn dư lại khoảng 2km thuộc thôn Dương Chỉ xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc là hết năm này tới năm khác vẫn không thi công chất lượng đường cũ thì trời mưa không thể đi lại được rất khổ cho nhân dân. Kính mong thanh tra tỉnh vào cuộc để chúng tôi có đường đi thuận lợi mùa mưa

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày gửi:28/09/2018
Nội dung:

Căn cứ nội dung trả lời của Công dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời nội dung kiến nghị như sau:

Căn cứ theo Quyết định phân cấp đầu tư của tỉnh (các Quyết định thực hiện phân cấp đầu tư của UBND tỉnh Vĩnh Phúc số 24/2007/QĐ-UBND, 43/2009/QĐ-UBND, 57/2009/QĐ-UBND, 24/2014/QĐ-UBND và 03/2018/QĐ-UBND) trách nhiệm đầu tư Dự án Đường giao thông liên xã huyện Lập Thạch. Tuyến ĐT.307 thị trấn Hoa Sơn đi trung tâm xã Liễn Sơn thuộc ngân sách huyện Lập Thạch.

Để có cơ sở trả lời kiến nghị của công dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2723/SKHĐT-DNKTHT ngày 26/9/2018 đề nghị UBND huyện Lập Thạch phối hợp thực hiện, cho ý kiến về nội dung kiến nghị nêu trên của công dân, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan liên quan.

Ngày 27/9/2018 UBND huyện Lập Thạch có Công văn số 46/TL-KTHT ngày 27/9/2018 (Ủy quyền cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời) trả lời ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sao gửi kèm theo công văn số 46/TL/KT&KT ngày 27/9/2018 của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Lập Thạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư  có ý kiến trả lời kiến nghị của Công dân.

 

Đánh giá:
Tên cơ quan:UBND Huyện Lập Thạch
Ngày gửi:02/10/2018
Nội dung:

UBND huyện Lập Thạch nhận được kiến nghị, phản ánh của công dân có nội dung: Dự án đường giao thông thuộc xã Liễn Sơn, huyện lập Thạch đã thi công 10 năm trong khi tất cả các tuyến giao thông chính và nhánh xung quanh đều đã hoàn thành thì còn dư lại khoảng 2km thuộc thôn Dương Chỉ xã Liễn Sơn không thi công, chất lượng đường cũ trời mưa không thể đi lại rất khổ cho nhân dân. Sau khi xem xét và giao các phòng, ban có liên quan kiểm tra, UBND huyện Lập Thạch trả lời như sau:

+ Những vị trí nền đường bị sói lở, lầy lội gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Tiếp thu ý kiến của nhân dân UBND huyện sẽ sớm chỉ đạo Ban QLDA, Nhà thầu thi công xây lắp và các đơn vị liên quan khắc phục để không ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

+ Trong thời gian tới UBND huyện sẽ xem xét cân đối nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để bố trí cho dự án tiếp tục triển khai thi công sớm nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đánh giá: