NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Đề nghị chỉ đạo gửi văn bản kèm theo
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 01/11/2017
Nội dung:

 Kính gửi UBND tỉnh, trong thời gian vừa qua có rất nhiều văn bản của tỉnh chuyển về nội dung có kèm theo văn bản liên quan nhưng hầu hết không gửi kèm, địa phương không biết được các tổ chức, cá nhân kiến nghị cái gì mà phối hợp giải quyết. Đề nghị chỉ đạo văn thư khi gửi về cấp dưới phải gửi đầy đủ kể cả khi gửi cơ quan biết phải chụp gửi kèm theo để biết nội dung là cái gì. Cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Quản trị hệ thống
Ngày gửi:
Nội dung:

Trường hợp Văn bản có nội dung kèm theo văn bản liên quan đều được đính kèm đầy đủ tới các đơn vị nhận để thực hiện. Đề nghị nêu cụ thể Văn bản nào và đơn vị nào không nhận được đầy đủ nội dung để chúng tôi kiểm tra và giải quyết. 

Đánh giá: