NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: PHẢN HỒI VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC SANG TÊN QSDĐ TẠI HUYỆN SÔNG LÔ
Người gửi: HÀ THỊ THIỆN
Ngày gửi: 27/10/2017
Nội dung:

Về việc làm thủ tục sang tên QSDĐ cho con trai

hộ bà Hà Thị Thiện

Tân Lập - Sông Lô - Vĩnh Phúc

0167 221 4948

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:09/11/2017
Nội dung:

Theo nội dung phản ánh của Hộ bà Hà Thị Thiện về việc làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho con trai tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô.

Ngày 3/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Hộ bà Hà Thị Thiện tại trụ sở UBND xã Tân Lập, kiểm tra thửa đất tại thực địa với sự tham gia của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sông Lô (lãnh đạo và cán bộ thẩm định), UBND xã Tân Lập (lãnh đạo và cán bộ địa chính). Sau khi có kết quả giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh và trả lời bà Hà Thị Thiện theo quy định của pháp luật./.

Đánh giá:
Tên cơ quan:UBND Huyện Sông Lô
Ngày gửi:22/11/2017
Nội dung:

 UBND huyện Sông Lô xin trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân như sau:

 

 

 

               Ngày 27/10/2017 UBND huyện Sông Lô nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị do Bộ phận Quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh chuyển tới, có nội dung như sau: Phản ánh về việc làm thủ tục sang tên QSDĐ cho con trai của hộ bà Hà Thị Thiện, xã Tân Lập, huyện Sông Lô(Có phiếu chuyển gửi kèm).

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của bà Thiện do Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh Vĩnh Phúc chuyển về. UBND huyện đã giao cho Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Sông Lô xem xét giải quyết ý kiến phản ánh của bà Thiện, kết quả giải quyết như sau (có báo cáo của Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Sông Lô gửi kèm): 

Ngày 08/11/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Sông Lô đã tổ chức buổi làm việc tại UBND xã Tân Lập cùng các thành phần có liên quan tại buổi làm việc các bên tham gia tiến hành kiểm tra  hồ sơ địa chính lưu tại UBND xã Tân Lập, bản vẽ quy hoạch ở thửa đất số 10, tờ bản đồ số 13 (BĐ 299) và tiến hành tại thực địa. Kết quả trùng khớp với số liệu do Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Sông Lô đã đo vẽ từ trước khi bà Thiện có ý kiến phản ánh đến đường dây nóng.

Kết luận buổi làm việc bà Hà Thị Thị Thiện và các thành phần tham gia đều thống nhất với kết quả đo đạc do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đã thực hiện, với tổng diện tích là 118.1m2, thửa đất hình bình hành.

Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Sông Lô đã trả kết quả  đo đạc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 13 cho hộ bà Thiện và hướng dẫn hộ bà Thiện làm các thủ tục tiếp theo để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất từ bà Hà Thị Thiện cho con trai bà là Vũ Xuân Quý. 

 

 

Đánh giá: