NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Môi trường
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 27/10/2017
Nội dung: thôn dương thọ xã đức bác chăn nuôi thải hết phân ra đường làng làm ảnh hưởng ve sinh môi trường mọi người xung quanh thì sử lý như thế nào

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi:31/10/2017
Nội dung:

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân tại hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tại thôn Dương Thọ, xã Đức Bác các hộ chăn nuôi thải phân ra đường gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định: UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp. Ngày 30/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2490/STNMT-CCBVMT gửi UBND xã Đức Bác đề nghị UBND xã kiểm tra, giải quyết phản ánh của người dân thôn Dương Thọ về lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Sở tài nguyên và Môi trường trả lời để công dân được biết và liên hệ với UBND xã Đức bác để được giải quyết./.

Đánh giá:
Tên cơ quan:UBND Huyện Sông Lô
Ngày gửi:16/11/2017
Nội dung:

UBND huyện Sông Lô trả lời phản ảnh của công dân như sau:

Ngày 27/10/2017 UBND huyện Sông Lô nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị do Bộ phận Quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh chuyển tới, có nội dung như sau: Phản ánh về tình trạng các hộ dân chăn nuôi ở thôn Dương Thọ, xã Đức Bác xả chất thải chăn nuôi ra đường làng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường thì xử lý như thế nào?

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đức Bác tổ chức kiểm tra, xác minh sự việc phản ánh của công dân. Thực tế cho thấy: Việc các hộ chăn nuôi xả thải ra đường làng là không có, thực trạng là các hộ có xả nước thải chăn nuôi ra kênh tưới nước của trạm bươm Thượng Thọ, khi bơm nước, do mương môi trường của thôn thấp nên nước chảy vào đọng lại gây ảnh hưởng đến môi trường của thôn.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, UBND huyện  đã chỉ đạo UBND xã Đức Bác khẩn trương khắc phục tình trạng trên. Hiện nay UBND xã đã tiến hành lập biên bản các hộ xả chất thải chăn nuôi ra kênh tưới, yêu cầu các hộ dân cam kết không xả thải làm ảnh hưởng đến môi trường chung và đang tiến hành xây tuyến mương thoát nước cho thôn.

Đánh giá: