NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tố cáo bán đất quy hoạch xây dựng vườn hoa công viên
Người gửi: nguyễn văn Nguyen
Ngày gửi: 21/10/2017
Nội dung:

Tại khu đất ở khu dân cư số 2 (khu vực đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Tư Phúc, Đoàn Thị Điểm) năm 2003 được quy hoạch xây dựng đất ở cho nhân dân với nhiều diện tích được quy hoạch để làm vườn hoa, cây xanh. Không hiểu căn cứ vào đâu, giờ các khu quy hoạch xây dựng vườn hoa, cây xanh trong khu quy hoạch này lại được Thành phố vĩnh yên bán đấu giá hết. Tại sao quy hoạch làm vườn hoa cây xanh từ năm 2003 đến nay không xây dựng mà lại bán đấu giá đất, có khu đất ở đường Nguyễn Tư Phúc trước đây quy hoạch là vườn hoa, cũng mới được UBND thành phố bán đấu giá. Đây có phải lợi ích nhóm hay không? Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, trả lời thoả đáng nội dung này.

Khẩn thiết đề nghị Đường dây nóng chuyển thông tin này cho Chủ tịch, Bí Thư tỉnh uỷ. Trân trọng cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:UBND Thành phố Vĩnh Yên
Ngày gửi:08/11/2017
Nội dung:

 Sau khi xem xét nội dung ông đề nghị, đối chiếu với quy định của pháp luật, UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời ông theo văn bản Số 1826/UBND-TNMT ngày 08/11/02017 như sau :

Theo Bản đồ quy hoạch Khu dân cư số 2 trước đây đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 06/12/1997, khu vuejv ông phản ánh có ky hiệu I, có diện tích là 4.924m2 được quy hoạch để xây dựng trạm y tế và trụ sở hành chính khu phố, không phái là làm vườn hoa và trồng cây xanh như ý kiến ông phản ánh. Do trạm y tế đã được xây dựng trên khu vực khác, không xây dựng trên phạm vi đã quy hoạch trước đây và để có quỹ đất đấu giá QSD đất tạo kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương , ngày 24/01/2013, UBND tỉnh VĨnh Phúc đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu quy hoạch sử dụng đất một vị trí theo Quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/1000) và bổ sung quy hoạch chi tiết phân lô ( tỷ lệ 1/500) Khu dân cư số 2 tại phường Khai Quang, Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, trong đó khu đất nêu trên được quy hoạch thành đất ở liền kề với diện tích 3.728m2 và đất nhà văn hóa khu đân cư với diện tích là 1.196m2 ( khu H).

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố đã tổ chức đấu giá QSD đất với các ô đất trên. Việc UBND tỉnh điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch và UBND thành phố tổ chức đấu giá QSD đất với các ô đất trên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất được nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời để ông biết.

Đánh giá: