NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hoạt động của xe buýt
Người gửi: nguyen minh long
Ngày gửi: 21/10/2017
Nội dung:

Xin hỏi: Xe buýt 09, 07,06,03,05 có được ngân sách hỗ trợ tiền chạy điều hoà hay không? Hàng năm nhà nước hỗ trợ MỖI tuyến xe buýt này bao nhiêu tiền, xe xuống cấp nhưng không được sửa chữa

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 25/10/2017 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

Sở GTVT Vĩnh phúc được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh. Các tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động được ngân sách tỉnh bù lỗ cho hoạt động theo Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 04/07/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều hòa nhiệt độ là một trong nhiều tiêu chí về dịch vụ phải có của hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt. Trong thời gian gần đây, qua phản ánh của hành khách và kiểm tra thực tế, việc thực hiện chạy điều hòa nhiệt độ một số xe buýt trên các tuyến chưa được tốt, Sở GTVT Vĩnh Phúc đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xe buýt để khắc phục sửa chữa để phục vụ hành khách. Các đơn vị xe buýt đã có nhiều cố gắng thực hiện việc sửa chữa hoạt động của hệ thống điều hòa nhiệt độ trên xe để phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, do các xe buýt trên các tuyến đã sử dụng hết thời gian khấu hao, hiện nay đang được tận dụng hoạt động trong thời gian chờ đầu tư xe buýt mới. Mặt khác, các xe buýt đã đầu tư hầu hết là xe buýt lắp giáp trong nước có nguồn gốc Trung Quốc nên chất lượng thấp; phụ tùng, vật tư thay thế khan hiếm dẫn đến việc tổ chức sửa chữa, khắc phục hệ thống điều hòa nhiệt độ gặp rất nhiều khó khăn, chỉ duy trì trong thời gian ngắn sau đó lại tiếp tục xuống cấp và hư hỏng.

Để khắc phục tình trạng nói trên, trong kỳ đầu tư phương tiện sắp tới, Sở GTVT Vĩnh Phúc sẽ đề xuất với UBND tỉnh cho đầu tư xe buýt có xuất xứ của các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc để đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ hành khách được tốt hơn. Hiện tại, tuyến xe buýt VP -01 đã được UBND tỉnh cho đầu tư loại xe buýt Daewoo cùa Hàn Quốc, qua theo dõi chất lượng hoạt động của điều hòa nhiệt độ rất tốt.

Sở GTVT Vĩnh Phúc trân trọng trả lời và cảm ơn các ý kiến tham gia./. 

Đánh giá: