NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hướng dẫn lập báo cáo môi trường
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 14/10/2017
Nội dung:

Tôi có xây dựng  dự án triển khai trên đất trồng hàng năm (BHK) mới được cơ quan nhà nước quyết định cho phép chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh để Xây dựng cửa hàng thương mại (mô hình siêu thị mini) chuyên buôn bán hàng hoá tiêu dùng, đồ gia dụng diện tích 2000m2, xây 4 tầng (tổng diện tích sàn 8.000m2). Trong khi triển khai cán bộ phòng môi trường yêu cầu dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. tôi nói theo phụ lục IV nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì dự án của tôi không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng cán bộ hướng dẫn dự án của tôi vẫn phải lập do dự án đây là dự án về xây dựng cửa hàng thương mại (nếu diện tích sàn từ 10.000m2 trở lên còn  phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường), đối với phụ lục IV chỉ dự án về dịch vụ thương mại buôn bán các sản phẩm hàng hoá tiêu dùng nếu đi thuê lại cửa hàng mà không triển khai xây dựng thì không phải lập kế hoạch môi trường, còn dự án này có lập dự án triển khai xây dựng, dịch vụ là sau khi hoàn thành do đó vẫn phải lập kế hoạch môi trường 

2. Tôi lập hồ sơ thuê đất trồng cây lâu năm của xã (quỹ 2) để xây dựng cửa hàng ăn uống, tổng diện tích sàn 180m2, cán bộ này cũng yêu cầu tôi phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (cứ gắn xây dựng là phải lập kế hoạch môi trường, trong phụ lục nghị định 18 nếu chỉ mỗi dịch vụ thôi, nghĩa là không có xây dựng thì không phải lập)?

Xin hỏi cán bộ hướng dẫn như vậy có đúng không, dự án của tôi có phải lập kế hoạch môi trường hay không?

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 21/10/2017 (Trễ hạn 1 ngày)
Nội dung:

 Đối với câu hỏi số 01:

Dự án Xây dựng cửa hàng thương mại (mô hình siêu thị mini) chuyên buôn bán hành hóa tiêu dùng, đồ gia dụng diện tích 2.000 m2, xây 04 tầng với tổng diện tích sàn là 8.000m2. Căn cứ Mục 6, Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thì dự án trên không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tại Mục 4, Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 chỉ quy định đối tượng là: Dịch vụ thương mại, buôn bán hàng hóa sản phẩm tiêu dùng, đồ gia dụng không phải Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Như vậy, dự án trên có hoạt động xây dựng, quy mô: tổng diện tích sàn là 8.000m2 thuộc đối tượng phải Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện xác nhận.

Đối với câu hỏi số 02:

Theo quy định tại Điều 6, Điều 10, Luật đất đai năm 2013 thì tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà, cửa hàng trên đất trồng cây lâu năm. Để xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì tổ chức, cá nhân phải trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo Quy định tại mục 5, Phụ lục IV, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thì đối với dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2 thuộc đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Do vậy, trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để “xây dựng cửa hàng ăn uống, tổng diện tích sàn 180m2”, có hạng mục xây dựng thì thuộc đối tượng phải Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện xác nhận./.

Đánh giá: