NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: hồ sơ bảo hiểm (tăng mới, giảm, làm lại thẻ bảo hiểm....) theo QĐ 595 gây phiền hà, mất nhiều thời gian của doanh nghiệp khi kê khai
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 14/10/2017
Nội dung:

 Theo quy định tại quyết định 595 thì phần lớn các hồ sơ bảo hiểm bao gồm: tăng mới, giảm lao động, tăng lương, làm lại thẻ bảo hiểm y tế đều thực hiện qua giao dịch điện tử. Tuy nhiên khi thực hiện tôi thấy yêu cầu về thành phần hồ sơ kê khai chi tiết mất quá nhiều thời gian.

1. mã tỉnh, mã huyện, xã nơi sinh, địa chỉ. Doanh nghiệp phải vào tra từng người một. những DN số lượng cnv ít thì không sao nhưng nếu biến động công nhân viên nhiều thì mất quá nhiều thời gian để tra cứu. trong khi theo tôi phần mềm bảo hiểm có thể thiết kế để tự mã hóa thông tin của người lao động được.

2. Làm lại thẻ bảo hiểm y tế: trước kia chỉ cần điền tờ khai TK1 là ok nhưng giờ phải làm qua pm với rất nhiều thông tin chi tiết (Theo tôi là không cần thiết vì đã có thông tin trên hệ thống bảo hiểm rồi). Đặc biệt họ đã cung cấp mã hộ gia đình rồi nhưng phần mềm vẫn bắt kê khai chi tiết tên chủ hộ, số hiệu giấy tờ............... như vậy là không cần thiết.

Thiết nghĩ cải cách hành chính để giảm thiểu thời gian của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp nhưng theo quyết điịnh 595 này thì có thể BHXH giảm được nhiều việc nhưng lại đẩy cho doanh nghiệp phát sinh thêm nhiều việc hơn.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 20/10/2017 (Đúng hạn)
Nội dung:

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời đường dây nóng

Ngày 14/4/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; trong đó quy định cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT (tức là trước đây mỗi người  lao động có 2 số là số sổ BHXH và số thẻ BHYT thì nay được cấp một mã số BHXH duy nhất).

Thực tế, toàn bộ số người tham gia BHXH mà cơ quan BHXH đang quản lý, với những thông tin đã kê khai cơ bản đã phù hợp để cơ quan BHXH cấp mã số BHXH nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu như nơi khai sinh lần đầu, nơi ở…còn thiếu do trước đây chưa được kê khai thì cần được bổ sung. Bên cạnh đó, đối với những người lao động tăng mới, hiện tại đơn vị sử dụng lao động phải kê khai đầy đủ theo mẫu của Quyết định 595/QĐ- BHXH; nhưng để thực hiện nghiệp vụ thu BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và tạo thuận lợi cho đơn vị khi kê khai thì cơ quan BHXH tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn đơn vị thực hiện tra cứu trên hệ thống của BHXH Việt Nam để lấy mã số BHXH tránh phải kê khai nhiều lần, từ đó cả đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH cùng thực hiện, quản lý tránh việc lạm dụng, mượn hồ sơ.

          Từ ngày 01/9/2017, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc triển khai việc cấp mã số BHXH. Do đó, trong thời gian này, những trường hợp đã có đầy đủ thông tin thì cơ quan BHXH đã tiến hành cấp ngay mã số BHXH cho người lao động và đơn vị không phải kê khai thêm; còn đối với những trường hợp cấp mới hoặc chưa được đồng bộ mã số BHXH (thiếu thông tin) thì đơn vị sử dụng lao động phối hợp với người lao động bổ sung các thông tin còn thiếu để cơ quan BHXH thực hiện quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xác nhận thời gian tham gia, giải quyết các chế độ BHXH sau này.

            vậy, BHXH tỉnh mong nhận được sự hợp tác của tất cả các đơn vị để việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo kịp thời, chính xác nhất, BHXH tỉnh luôn cầu thị và sẽ luôn tích cực phối hợp với đơn vị để giải quyết những vướng mắc trong qúa trình tổ chức thực hiện.

 

Đánh giá: