NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Việc xử lý chất thải, tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa
Người gửi: ĐỖ THỦY
Ngày gửi: 25/07/2017
Nội dung:

Việc xử lý chất thải, tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa đối với doanh nghiệp thực hiện hàng gia công phải có thông báo cho cơ quan hải quan & theo quy định hiện giờ thì có phải nộp thuế trực tiếp cho cơ quan hải quan không ạ?

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 28/07/2017 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

 Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Bộ phận quản trị Hệ thống đường dây nóng)

 

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176726