NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thông tư quy định làm xét nghiệm ký sinh trùng trong khám sức khỏe định kỳ
Người gửi: Trần Thị Thơm
Ngày gửi: 24/07/2017
Nội dung:

Chào Quý Cơ quan. 

Quý cơ quan cho em hỏi, có thông tư nào hướng dẫn cho các đơn vị doanh nghiệp sản xuất liên quan đến thực phẩm về việc: nhưng nơi nào nằm trong vùng dịch bệnh Lỵ, Trực khuẩn và Thương hàn thì mới cần làm xét nghiệm trong lần khám sức khỏe định kỳ, còn nếu nới nào không nằm trong vùng dịch bệnh thì không cần làm xét nghiệm ký sinh trùng trong khám sức khỏe định kỳ. Rất mong nhận được sự phản hồi từ quý Cơ quan.

Cảm ơn sự hỗ trợ từ quý cơ quan

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Y tế
Ngày gửi: 24/07/2017 (Trước hạn 7 ngày)
Nội dung:

             Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời câu hỏi về nội dung: Có Thông tư nào Hướng dẫn cho các đơn vị doanh nghiệp sản xuất liên quan đến thực phẩm, quy định những nơi nào nằm trong vùng dịch bệnh Lỵ, trực khuẩn và thương hàn thì mới cần làm xét nghiệm trong lần khám sức khỏe định kỳ, còn nếu nơi nào không nằm trong vùng dịch bệnh thì không cần làm xét nghiệm ký sinh trùng trong khám sức khỏe định kỳ:

            Nội dung câu hỏi nêu trên được Quy định cụ thể tại Thông tư số 30/2012/TT - BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố và tại Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT - BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176761