NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Điều kiện thành lập công ty chế xuất tại KCN
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 19/07/2017
Nội dung:

VPIC1 kính chào trang chủ, Sau đây tôi Phùng Tuấn Hùng đại diện công ty VPIC1 xin hỏi trang chủ câu hỏi như sau: “Điều kiện và thủ tục để một doanh nghiệp của nước ngoài thành lập công ty chế xuất tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là như thế nào? (công ty của Mỹ thành lập tại CN Khai Quang về sản xuất lắp ráp xe gắn máy): điều kiện về hồ sơ, về cơ sở hạ tầng nhà xưởng,… Thanks and Best regards ****************************************** Name: PHUNG TUAN HUNG (Mr.) Dep’t: President Office Company: VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD. NO.1 (VPIC1) Address: Khai Quang IZ- Vinh Yen City - Vinh Phuc Pro. - Viet Nam Tel: 02113.842.897 (379)- Fax: 02113.842.896 HP: 0912.878.901 Email:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ngày gửi: 25/07/2017 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

  

Kính gửi: Cổng thông tin đối thoại

                                             Doanh nghiệp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp (Ban quản lý) giao về trả lời 01 câu hỏi phản ánh, kiến nghị của ông Phùng Tuấn Hùng- đại diện Công ty VPIC1đối với nội dung: “Điều kiện và thủ tục để một doanh nghiệp của nước ngoài thành lập công ty chế xuất tại KCN trên địa bàn tỉnh là như thế nào? Chi tiết: Công ty của Mỹ thành lập tại KCN Khai Quang về sản xuất lắp ráp xe gắn máy): Điều kiện về hồ sơ, về cơ sở hạ tầng nhà xưởng”.

Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Quản lý Đầu tư- Ban quản lý trả lời như sau:

1. Điều kiện (cơ bản) để doanh nghiệp nước ngoài thành lập Công ty chế xuất.

Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp(KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KKT); Khoản 1,  Khoản 2, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015:

- Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp phải được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất, hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất phải được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

Theo đó nếu đáp ứng được vấn đề nêu trên thì doanh nghiệp nước ngoài mới đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất. Ngoài ra, khi đáp ứng các tiêu chí về DNCX, doanh nghiệp phải đề nghị trong hồ sơ dự án đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nội dung đề xuất này của doanh nghiệp được quy định và ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan đăng ký đầu tư cấp cho Nhà đầu tư/doanh nghiệp.

2. Thủ tục thành lập:

2.1. Điều kiện về hồ sơ: Căn cứ vào mục tiêu của dự án: Sản xuất lắp ráp xe gắn máy không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nên đề nghị Ông Phùng Tuấn Hùng tham khảo để hoàn thiện thành phần hồ sơ dự án theo Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

2.2. Về cơ sở hạ tầng nhà xưởng: Do Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án trong KCN nên Nhà đầu tư phải nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm (Trường hợp dự án thuê nhà xưởng: Nhà đầu tư phải ký hợp đồng thuê nhà xưởng với doanh nghiệp có mục tiêu hoạt động cho thuê nhà xưởng. Trường hợp dự án có nhu cầu sử dụng đất: Nhà đầu tư phải ký bản thỏa thuận thuê hạ tầng phần diện tích đất sử dụng dự án đối với doanh nghiệp là Chủ đầu tư hạ tầng trong KCN). Nội dung này Nhà đầu tư phải chuẩn bị trong quá trình hoàn thiện thành phần hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư.

Phòng Quản lý Đầu tư- Ban quản lý các KCN trả lời để Ông Phùng Tuấn Hùng- Đại diện Công ty VPIC1 biết, tham khảo.

Trân trọng!

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176739