NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: IPA cập nhập kiến nghị của doanh nghiệp tại chương trình Gặp gỡ doanh nhân ngày 26/5/2017
Người gửi: Nguyễn Xuân Trọng
Ngày gửi: 31/05/2017
Nội dung:

Công ty TNHH Công nghệ Thành Thắng (Trầm Ngang, Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc: 0989830358) kiến nghị:

 Hiện tại doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực cơ khí doanh nghiệp phụ trợ cho các công ty của Nhật với diện tích 1.000m2 tại xã Quất Lưu, Bình Xuyên. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh giới thiệu địa điểm phù hợp với diện tích khoảng 5.000m2 ở khu vực gần Bình Xuyên hoặc Vĩnh Yên để mở rộng sản xuất

 

(Nội dung doanh nghiệp đã trao đổi với Phó Giám đốc Sở Xây dựng tại buổi gặp gỡ doanh nhân ngày 26/5/2017).

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan:Sở Xây dựng
Ngày gửi:09/06/2017
Nội dung:

Ngày 5/6/2017, Sở Xây dựng nhận được phiếu chuyển Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng – Ban IPA Vĩnh Phúc, trong đó có đề nghị giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Công nghệ Thành Thắng (Trầm ngang, xã Quất Lưu, huyện Bình, tỉnh Vĩnh Phúc): Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh giới thiệu địa điểm phù hợp với diện tích khoảng 5000m2 ở khu vực gần Bình Xuyên hoặc Vĩnh Yên để mở rộng sản xuất lĩnh vực cơ khí. Sau khi nghiên cứu tính chất dự án, đối chiếu quy hoạch, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án là sản xuất cơ khí (sản xuất công nghiệp) như kiến nghị của nhà đầu tư thì theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ, không bố trí nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm vào các khu công nghiệp: Bình Xuyên, Sơn Lôi, KCN Bá Thiện, Bá Thiện II, thuộc huyện Bình Xuyên là phù hợp với tính chất dự án.

Đề nghị Công ty TNHH Công nghệ Thành Thắng liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định.

 

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176763