NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phản ánh, kiến nghị29-05-2017 20-56
Người gửi:
Ngày gửi: 29/05/2017
Nội dung:
File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 02/06/2017 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Sau khi tiếp nhận "Phản ánh, kiến nghị 29-05-2017 20-56" của người học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, căn cứ quy định tại Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo giai đoạn 2012-2015, Sở Lao động - TB&XH trả lời như sau:

 

 

1.Về mức hỗ trợ theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND tỉnh.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết quy định có 3 mức hỗ trợ cho người học nghề:

+ Hỗ trợ chi phí học tập:

-         Cao đẳng nghề: 400.000 đồng/tháng

-         Trung cấp nghề: 350.000 đồng/ tháng

-         Bổ túc văn hóa+nghề: 350.000 đồng/ tháng

+ Đối với học sinh học hệ BTVH + nghề và học sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên theo quy định của Nghị quyết thì được hỗ trợ thêm tiền mua sách vở, đồ dùng học tập là 100.000 đồng/tháng.

 

 

2. Về thời gian hỗ trợ.

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND tỉnh có hiệu lực từ ngày 24/12/2011 đến hết ngày 31/12/2015. Căn cứ vào thời gian đào tạo của khóa học và thời gian Nghị quyết 37 còn hiệu lực để xác định về số học kỳ mà người học nghề được hỗ trợ. Nếu học kỳ mà người học theo học còn trong thời gian Nghị quyết 37 có hiệu lực thì người học được hưởng hỗ trợ học nghề theo quy định tại Nghị quyết và ngược lại.

 

Ý kiến phản ánh của người học không rõ về thời gian, lớp, khóa học, nghề học… của người học nên Sở Lao động - TB&XH không có cơ sở để trả lời rõ ý kiến phản ánh. Đề nghị người học trực tiếp liên hệ với Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc hoặc Phòng Dạy nghề Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc để được giải đáp cụ thể.

             Về việc tăng học phí đề nghị người học liên hệ trực tiếp với Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc để được giải đáp.

             Cảm ơn bạn đã gửi phản ánh kiến nghị.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1293812