NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Yêu cầu ông nguyễn văn hoa chánh án tỉnh vĩnh phúc thực hiện đúng luật phải trả lời đơn khiếu nại của ông hạ văn tập gửi ngay 25/5/2017 tòa án đã nhận được ngày 26/5/2017
Người gửi: Hạ Văn Tập
Ngày gửi: 23/05/2017
Nội dung:

 Khởi kiện đòi ông chính ủy quán khu 2 bồi thương  4.700.000 đông   còn thiếu ( thời gian 5 năm 6 thấng phục vụ trong quân đội ) theo quyết định 142 của chính phủ  . 

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Quản trị hệ thống
Ngày gửi:
Nội dung:

Vào lúc 15 giờ 16 phút ngày 23/5/2017, Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhận được phản ánh của Ông Hạ Văn Tập về việc yêu cầu giải quyết đơn thư khiếu nại. Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Ban quản trị Hệ thống thấy có điểm chưa phù hợp. Cụ thể là, người hỏi có phản ánh đơn thư đã được gửi từ ngày 25/5/2017 và Tòa án tỉnh nhận được vào ngày 26/5/2017 nhưng đến hôm nay vẫn chưa đến ngày 25/5/2017 như vậy là không không logic về mặt thời gian. 

Vậy Ban quản trị Hệ thống trả lời để Ông Hạ Văn Tập được biết và kiểm tra lại nội dung đã phản ánh.
Trân trọng!

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1293788