Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

yến sào Bảo Quyên

PHHoTen

 

PHEmail

 

PHNgheNghiep

 

PHCoQuanCongTac

 

PHDiaChiLienHe

 

PHDienThoai

 

PHNgayGui

7/9/2020

PHNoiDung

Trong trương hợp của bạn, việc chính quyền địa phương yêu cầu những hộ gia đình xây dựng nhà nuôi yến đóng thuế là sai , chính quyền địa phương cũng không thể bắt buộc đình chỉ hoạt đồng nuôi yến vì lý do này. 4. Thông tư 35 của bộ nông nghiệp không quy định về việc thu thuế khi xây dựng nhà nuôi chim yến nhưng cán bộ xã nói không biết thông tư đó, cán bộ xã nói như vậy có đúng không. Thưa luật sư, xin hỏi: hiện tại tôi đang xây dựng nhà yến trên diện tích đất trồng cây lâu năm ( tôi đang ở huyện bắc bình - tỉnh bình thuận), tại địa phương tôi một số hộ đã xây dựng xong, nhưng có hộ đóng thuế hộ không đóng thuế, bản thân tôi được mời ra đóng thuế nhưng cán bộ thuế không đưa ra được quy định nào đóng thuế khi xây nhà nuôi chim yến, vì vậy tôi chưa đóng thuế, chính quyền hù dọa sẽ đình chỉ xây dựng.
Xem  thêm: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/quang-tri-20.html

PHNguoiTraLoi

 

PHNgayTraLoi

 

PHNoiDungTraLoi

Trong trương hợp của bạn, việc chính quyền địa phương yêu cầu những hộ gia đình xây dựng nhà nuôi yến đóng thuế là sai , chính quyền địa phương cũng không thể bắt buộc đình chỉ hoạt đồng nuôi yến vì lý do này. 4. Thông tư 35 của bộ nông nghiệp không quy định về việc thu thuế khi xây dựng nhà nuôi chim yến nhưng cán bộ xã nói không biết thông tư đó, cán bộ xã nói như vậy có đúng không. Thưa luật sư, xin hỏi: hiện tại tôi đang xây dựng nhà yến trên diện tích đất trồng cây lâu năm ( tôi đang ở huyện bắc bình - tỉnh bình thuận), tại địa phương tôi một số hộ đã xây dựng xong, nhưng có hộ đóng thuế hộ không đóng thuế, bản thân tôi được mời ra đóng thuế nhưng cán bộ thuế không đưa ra được quy định nào đóng thuế khi xây nhà nuôi chim yến, vì vậy tôi chưa đóng thuế, chính quyền hù dọa sẽ đình chỉ xây dựng.
Xem  thêm: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/quang-tri-20.html
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 7/9/2020 2:29 AM by  
Last modified at 7/9/2020 2:29 AM by