Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đau bụng kinh là gì

PHHoTen

 

PHEmail

 

PHNgheNghiep

 

PHCoQuanCongTac

 

PHDiaChiLienHe

 

PHDienThoai

 

PHNgayGui

2/26/2020

PHNoiDung

giai đoạn quan hệ xong mắc phải đau đớn bụng hay tiếp diễn khi “yêu” Trong thời gian quá lâu hoặc tư thế quan hệ tình dục quá mạnh. Tuy nhiên nếu độ này kéo dài, vô cùng có nguy cơ bạn đang bị các căn bệnh lý như viêm nhiễm vùng kín, viêm hở tuyến cổ dạ con cùng với rất nhiều lần căn bệnh phụ khoa không giống.

http://www.ideam.gov.co/web/ocga/foro/-/message_boards/message/97163296

http://sotuphap.backan.gov.vn/Lists/Hi%20p/AllItems.aspx#InplviewHash60c1da5b-1639-4a6f-8b27-bc11ce479740=Paged%3DTRUE-p_ID%3D202-PageFirstRow%3D91

http://portal.ca.gov.vn/Lists/VGCA_Contact/DispForm.aspx?ID=1926

https://www.ices.dk/news-and-events/asc/ASC2016/Lists/ASC%20survey%202016/DispForm.aspx?ID=1019

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=468

http://antoanlaodong.gov.vn/Lists/Tho%20lun/DispForm.aspx?ID=353http://tct.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=115

http://documents.brevardschools.org/survey/BPSTV/Lists/BOO/DispForm.aspx?ID=446

cấp độ giao hợp xong bị đau bụng
đau bụng dưới lúc giao hợp xong là trạng thái khá nhiều chị em mắc phải. Cơn đau đớn chính xuất phát từ khu vực bụng sau rốn, có khả năng bắt gặp ngay dưới lúc thực hiện chuyện chăn gối xong hoặc diễn ra sau đó một – 2 ngày. Tính chất và cường trạng thái đau của mỗi cá nhân cũng không giống nhau. Một vài tình huống chỉ gặp phải cảm giác đau âm ỉ trong một vài giờ song cũng liệu có đối tượng mắc phải cảm giác đau quặn bụng đã từng cơn.

quan hệ xong mắc phải đau đớn bụng
giao hợp xong gặp phải cảm giác đau bụng là cấp độ thường gặp ở chị em

http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=311
http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/qa/detail/Bao-gia-lap-dat-camera-quan-sat-gia-sieu-re-nam-2019-114/
http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/sotttt/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=463
https://1560.vmr.gov.ua/Lists/QuestsCitizens/ShowContent.aspx?ID=60
http://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=86
https://www.most.gov.vn/thanhtra/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=272
http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample%20Copy/DispForm.aspx?ID=2162
https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/index.php/forum/thread/120343/chu-ly-kinh-nguyet/
http://quansu.hungyen.gov.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=153
http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=186
https://songoaivu.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=254
http://xuanloc-dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=353
https://espace.cern.ch/AVC-workspace/videoconference/Lists/CERN%20remote%20collaboration%20tools%20survey/DispForm.aspx?ID=731
http://transition.doe.louisiana.gov/Lists/Parental%20Discussions/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FParental%20Discussions%2F%C4%91au%20b%E1%BB%A5ng%20kinh%20b%E1%BB%8B%20Nguy%20h%E1%BA%A1i%20kh%C3%B4ng&FolderCTID=0x012002007F416C354190124CBEF13B3DC297117E
http://transition.doe.louisiana.gov/Lists/Parental%20Discussions/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FParental%20Discussions%2FKinh%20nguy%E1%BB%87t&FolderCTID=0x012002007F416C354190124CBEF13B3DC297117E
http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=777
http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=5839
http://lamdongdost.gov.vn/home/hoi-dap/type/detail/id/420
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=5332
http://groupspaces.com/phongkhamphukhoathaiha/pages/ch-a-au-b-ng-kinh
http://sokhcn.langson.gov.vn/en/node/11851
http://www.tynwald.org.im/links/contact/Lists/ContactUs/DispForm.aspx?ID=991
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=view&id=5024
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=view&id=5025
http://www.thangbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=1625&ctl=CTCH&mid=3898&CH=104
https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=7213
http://cuchanghai.gov.vn/Index.aspx?page=view&id=5025
https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/thu-tuc-nhap-khau-card-wifi-cho-may-in-ma-vach-50845.html
http://dienbien.gov.vn/portal/faq/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?detailview=183
https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=1468
http://www.bacgiangdpi.gov.vn/node/20834
http://hoidap.haiduong.gov.vn/TraLoi.aspx?fbid=73950
http://gdsr.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=777
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/GestionFormularios/Lists/EncuestaGestionDefensa/DispForm.aspx?ID=315
http://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=1217
http://portal.feaa.uaic.ro/asigma/Lists/AbsolventiSIA/DispForm.aspx?ID=134
http://skhcn.binhdinh.gov.vn/web/suckhoehanoi/home/-/blogs/vi?_33_
http://www.ucdenver.edu/about/departments/InstitutionalResearch/Surveys/Lists/SurveyCalendarList/DispForm.aspx?ID=2138
http://xdqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=118&TLID=186
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=88
http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=125
http://www.queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=401&ctl=CTCH&mid=1207&CH=138
http://www.queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=401&ctl=CTCH&mid=1207&CH=137
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=52
http://www.nafiqad.gov.vn/nguoidung/DoiThoaiTrucTuyen/ChiTietCauHoi/tabid/330/wikiId/12481/language/vi-VN/Default.aspx
http://dptqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=424&ctl=CTCH&mid=1224&CH=108
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/15301/View/Details/Default.aspx
http://tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=487&ctl=CTCH&mid=1327&CH=34
http://hnncddc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-120
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=332
http://www.khuyennongqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=208&ctl=CTCH&mid=711&CH=24
http://skhcn.binhdinh.gov.vn/web/suckhoehanoi
http://skhcn.binhdinh.gov.vn/web/suckhoehanoi/home

home
http://www.gxmg.gov.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=17650
https://www.nccal.gov.kw/boards/topic/1470
http://desenvolvimentocolaborativo.sisp.gov.br/index.php/Usu%C3%A1rio:Amazonderma
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/forum/profile/phongkhamthaiha
http://forum.naa.gov.au/profile/phongkhamphukhoathaiha
https://pcces.pcc.gov.tw/csinewforum/default.aspx?g=profile&u=5329
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=4215
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=171
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=160
https://www.medicinalegal.gov.co/foro/-/message_boards/message/492672
https://cults3d.com/en/users/phukhoathaiha11
http://minvivienda.gov.co/Lists/Encuesta%20previa%20rendicin%20de%20cuentas%20Santander%20de%20Q/DispForm.aspx?ID=156
http://yenbai.gov.vn/lao-dong-viec-lam/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=22
http://dienbien.gov.vn/portal/faq/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?detailview=181
http://hpe.gov.vn/dien-dan/phong-hoat-dong/tin-tuc/benh-phu-khoa.html
http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/Lists/Survey1/DispForm.aspx?ID=220
https://soyte.binhduong.gov.vn/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=122
http://thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?detailview=201
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=4459
http://snnptnt.phuyen.gov.vn/Home/QaDetail/73
http://dbndhanoi.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=95
http://dienban.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&TLID=231
https://www.restituciondetierras.gov.co/foros/-/message_boards/message/1368359
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=87
đôi lúc tình trạng giao hợp xong mắc phải đau bụng còn đi kèm đối với nhiều triệu chứng khó chịu khác nữa, chẳng hạn như:

xuất huyết cô bé
ngứa, mọc mụn rộp Bên cạnh bộ phận sinh dục
đi đái buốt, tiểu đau hoặc tiểu lẫn máu mủ
bắt gặp rất nhiều lần dịch đào thải âm đạo…
Nếu cấp độ đau đớn bụng kéo dài hay tiếp diễn thường xuyên sau mỗi khi quan hệ tình dục sẽ khiến cho bạn nữ lo lắng, nguy hiểm nhất lo sợ lúc nghĩ tới quan hệ. Nghiêm trọng hơn, đây có nguy cơ là triệu chứng báo động của người mối quan hệ đến tính mạng.

nguyên nhân giao hợp xong mắc phải cảm giác đau bụng
có rất nhiều lần nguyên nhân khiến cho bạn quan hệ xong bị cảm giác đau bụng. Tình hình này có khả năng bắt nguồn từ những yếu tố sinh dục hay có liên quan đến các khúc mắc về tính mạng. Bao gồm:

1. Quan hệ xong mắc phải đau đớn bụng vì những nhân tố sinh dục
Tư thế yêu quá mạnh:
nhiều lần cặp muốn trải nghiệm những tư thế kém mới lạ hoặc hoặc phải sử dụng nhiều sức dồn dập khiến cơ bụng cũng như các cơ trong dạ con phải chịu rất nhiều lần sức ép. Những cơ này có khả năng phản ứng lại bằng giải pháp tụt bóp rất hay tạo ra những cơn đau đớn bụng sau khi quan hệ.

“Yêu” quá lâu
Đây cũng là một trong các lý bởi thường gặp dẫn đến cảm giác đau bụng sau. Thông hay, thời điểm lý tưởng cho một "chuyện ấy" là từ 7 – 15 phút. Tuy vậy, vì nhu cầu tình dục cao hay quá sung sức thời điểm yêu có nguy cơ kéo dài lên tới 20 – 30 phút.

dường như phần lớn các nam giới đều thỏa mãn về Việc này nhưng với một vài bạn gái, việc quan hệ quá lâu có khả năng làm cho họ phải ám ảnh vì phải giao tiếp đối với các cơn đau đớn bụng xuất hiện dưới đó.

quan hệ đối với tâm lý không thoải mái
nhiều lần người do lo lắng từ công vấn đề hay gượng ép giao hợp đối với 1 tâm lý không được thư thái. Điều này có nguy cơ tác động đến cực khoái, làm giảm tiết chất nhầy. Vùng kín không nên bôi trơn tổng quan nên không khó bị tổn thương, ra máu cùng với gây ra cảm giác cảm giác đau bụng sau lúc quan hệ.

Ngoài đó, lo lắng còn dẫn đến thay đổi hoạt động tụt bóp của cổ tử cung. Nếu các cơ tụt thắt hoạt động mạnh, chúng có thể tạo ra những cơn đau đớn bụng quằn quại dưới lúc giao hợp.

thực hiện chuyện phòng the trong giai đoạn trứng rụng hay sắp đến ngày “đèn đỏ”.
trạng thái đau đớn bụng dưới hay tiếp diễn ở nữ giới vào những ngày giữa chu kỳ lúc trứng rụng hoặc trước lúc hành kinh từ 1- 2 ngày. Vì vậy, nếu quan hệ trong các hôm này, bạn gái có thể gặp phải cảm giác đau bụng dưới. Những ảnh hưởng từ việc quan hệ tình dục thậm chí còn làm cho cơn đau đớn trở cần thiết rõ ràng hơn.

2. Những bệnh lý gây ra cảm giác đau bụng dưới lúc quan hệ tình dục xong
quan hệ tình dục xong gặp phải đau đớn bụng là căn bệnh gì? Trong phần lớn các tình huống, nếu tình trạng đau bụng sau lúc thực hiện chuyện phòng the cải thiện hay xảy ra trong nhiều quan hệ tình dục rất hay, vô cùng có khả năng bạn đang mắc một trong các căn bệnh lý dưới đây:

bệnh viêm nhiễm âm hộ
âm đạo của phụ nữ có thể nhiễm trùng khi mắc phải nấm, vi rút luôn vi khuẩn thâm nhập. Chúng gây sưng phình niêm mạc âm đạo, thực hiện tăng tiết dịch nhầy, ngứa âm đạo. Các cơn đau râm ran hoặc quằn quại ở bụng có khả năng tiếp diễn bất kì lúc nào, trước, trong hay dưới khi quan hệ xong.

căn nguyên quan hệ xong mắc phải đau bụng
bệnh viêm nhiễm âm hộ có khả năng gây nên cảm giác đau bụng dưới lúc quan hệ xong
những khúc mắc tại cổ dạ con – tử cung
Cổ dạ con cùng với dạ con cũng là cơ quan phụ khoa dễ bị nhiễm trùng hay bắt gặp nhiều lần vấn đề không giống. Chẳng hạn như:

+ nhiễm trùng lộ tuyến cổ dạ con

+ viêm nội mạc tử cung

+ phì đại cổ tử cung

+ phì đại, u nang tử cung…

những bệnh này đều dẫn đến trạng thái đau đớn bụng sau khi giao hợp xong. Cơn cảm giác đau có nguy cơ bắt gặp với giai đoạn nhẹ, bình quân đến nặng nề tùy vào tình trạng căn bệnh lý mắc phải. Một vài dấu hiệu khác cũng giúp thấy bạn đang nhiễm bệnh tại cổ dạ con như những ngày kinh nguyệt bị rối loạn, ra nhiều lần dịch tiết âm đạo, ngứa ngáy rát buốt vùng kín…

bệnh nhiễm trùng khu vực chậu:
căn bệnh này ảnh hưởng đến một vài bộ phận sinh con của nữ giới như dạ con, vòi dẫn trứng, buồng trứng. Những đối tượng liệu có tiền sử nạo bỏ thai nhiều hay quan hệ không đủ an toàn có khả năng gặp phải viêm nhiễm khu vực chậu cao nhất.

quan hệ xong bị đau đớn bụng sau hoặc đau đớn bụng Vừa rồi bên phải là 1 trong những biểu hiện hay gặp ở đối tượng mắc phải nhiễm trùng vùng chậu. Ngoài đó, người bệnh còn có nguy cơ mắc phải chảy máu Bên cạnh kỳ kinh, sốt, ớn lạnh, đi giải đau…

bệnh u nang buồng trứng
những u nang có khả năng tạo thành trong buồng trứng vì hiện tượng dư thừa GCG xảy ra dưới sự kích thích khả năng tình dục của hormone. Khi khối u phát triển với kích thước lớn, chúng có khả năng gây đè nén vào ổ bụng, khu vực chậu và lưng tạo nên các cơn đau. Việc quan hệ quá mạnh có khả năng kiến những cơn đau đớn ở vùng bụng dưới xuất hiện rõ ràng và dữ dội hơn. Bạn cũng cần phải thận trọng với bệnh này khi có chu kỳ kinh bất luôn, đi tiểu rất hay, buồn nôn, nôn ói.

nhiễm trùng đường tiểu
bệnh viêm đường tiết niệu có thể tác động đến cả nam và nữ. Tác nhân chính là bởi điều kiện vệ sinh yếu tạo điều kiện giúp vi khuẩn tiến triển cũng như thâm nhập vào trong lỗ niệu đạo.

trước tiên virut chỉ gây ra viêm nhiễm tại phần không cao của lổ tiểu như nhiễm trùng lỗ tiểu luôn viêm bọng đái. Nếu đừng nên trị kịp thời, căn nguyên gây ra căn bệnh có nguy cơ thâm nhập lên thận dẫn tới viêm thận, viêm nhiễm bể thận hoặc lây sang vùng chậu, âm hộ vô cùng nguy hiểm.

Tùy thuộc vào khu vực gặp phải viêm trong đường tiết niệu mà bệnh có thể gây ra cảm giác đau tại những vị trí khác nhau Trên đây bụng. Cơn đau xuất hiện bất kỳ lúc nào, nhất là là dưới lúc giao hợp, khi đi đái hay khi hoạt động mạnh. Đôi lúc mủ và máu có thể bắt gặp ở bộ phận sinh dục bạn gái hay tại lỗ sáo nam giới. Người mắc phải viêm nhiễm đường tiểu còn liệu có triệu chứng bệnh tiểu buốt, tiểu són, nước tiểu khai, đái ra máu, nóng sốt.

bệnh lây truyền qua con đường tình dục
Nhóm căn bệnh này sử dụng để chỉ những căn bệnh lý liệu có xác suất truyền nhiễm đơn giản từ bệnh nhân sang người bệnh lành qua quan hệ tình dục. Bao gồm:

+ mụn rộp sinh dục

+ bệnh bệnh lậu

+ bệnh mồng gà

+ bệnh giang mai

+ bệnh Chlamydia

người bệnh bị các căn bệnh Vừa rồi có nguy cơ thấy giai đoạn quan hệ tình dục xong bị đau đớn bụng dưới, Dù là nam giới luôn phái đẹp. Tuy nhiên dấu hiệu đau đớn bụng tại đấng mày râu luôn nhẹ hơn so với chị em phụ nữ.

những bệnh lây lan qua những con đường tình dục cũng gây nên nhiều lần dấu hiệu bất thường khác như xuất huyết, mọc mẩn đỏ tại âm đạo, lở loét, cô bé ngứa ngáy bỏng rát.

quan hệ tình dục xong gặp phải đau đớn bụng phải thực hiện sao?
Nếu chỉ mắc phải đau đớn nhẹ hay giao hợp xong bị đau bụng do các căn nguyên sinh dục thông hay, bạn có thể sử dụng một số cách thiên nhiên để xoa dịu cơn đau. Song nếu mức độ đau bụng kéo dài hoặc bạn gặp phải cảm giác đau quằn quại mà không rõ lý bởi, hãy đến gặp bác sĩ chuyên gia để được điều trị kịp thời.

một. Cách giảm cảm giác đau bụng dưới khi quan hệ tình dục bằng mẹo thiên nhiên
Chườm nóng, chườm lạnh: sử dụng một túi nước nóng hoặc bọc đá chườm vào vùng mắc phải đau vài ba lần trong hôm. Giải pháp này được gọi là phương pháp nhiệt, tận dụng hơi nóng hay lạnh để xoa dịu cơn đau đớn bụng sau lúc quan hệ mau chóng.
quan hệ tình dục xong mắc phải đau đớn bụng phải làm sao
Chườm nóng hoặc chườm lạnh có nguy cơ cho giảm cảm giác đau bụng sau lúc giao hợp
Mát xa:Dùng tay massage bụng từ từ theo chuyển động tròn giúp tới lúc bắt gặp bụng nóng lên. Động tác này kích thích khả năng tình dục tuần hoàn máu, thực hành thư thái những cơ trong bụng cần sẽ giúp bôi dịu cơn cảm giác đau.
duy trì tinh thần thư thái khi quan hệ: Nếu quá lo lắng, hãy trò chuyện kèm theo đối tác để tinh thần được thư thái trước lúc bước vào "chuyện ấy". Hoặc nếu bạn cảm thấy tâm trạng không thực sự tốt và không có hưng phấn với chuyện ấy, hãy đề nghị người bệnh ấy “yêu” vào khi không giống khoa học hơn. Điều đó có thể giúp tránh được các cơn đau đớn bụng khó chịu.
thì có chế độ dinh dưỡng hợp lý: Ẳn rất nhiều lần vitamin và hoa quả để cung cấp những khoáng tố giúp tăng cường sức đề kháng của người. Hạn chế sử dụng các đồ ăn có nguy cơ khiến cơn cảm giác đau bụng dưới lúc quan hệ trở cần rất lớn hơn, ví dụ như món cay, quần áo lạnh, đồ ăn nhiều lần dầu mỡ, đồ hộp.
điều chỉnh lối sống tình dục: Trong các hôm đang bị cảm giác đau bụng, bạn nên kiêng quan hệ tình dục cho đến khi hết cảm giác đau hẳn. Để không nên cơn cảm giác đau tái phát, chú ý chọn lựa tư thế quan hệ hợp lý cùng với không nên thực hiện chuyện ấy quá mạnh hay quá lâu.
2. Phương pháp trị đau bụng sau khi quan hệ xong vì nguyên nhân bệnh lý
Nếu các giải pháp giải quyết thiên nhiên không mang lại tác dụng tốt, rất có nguy cơ bạn đang bắt gặp thắc mắc về tính mệnh. Hãy định vị tới những chuyên gia chuyên khoa Sản – phụ khoa để được kiểm tra cũng như trị.

với những trường hợp gặp phải cảm giác đau nặng, chuyên gia có khả năng kê đơn thuốc giảm sút đau đớn kiểu dùng hay đặt bộ phận sinh dục. Cùng với ra, một số nhóm thuốc khác cũng có thể được chỉ dẫn để trị các căn bệnh lý đi kèm. Chẳng hạn như:

Thuốc kháng nhiễm trùng
Thuốc kháng sinh
Thuốc chống nấm
những người gặp phải viêm nhiễm âm đạo, viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung, u nang buồng trứng thường phì đại dạ con nếu không đáp ứng được đối với chữa trị nội khoa thì chuyên gia sẽ cần đến làm theo tiểu phẫu hay tiến hành mổ nội soi để chữa.

Trên là những tác nhân quan hệ tình dục xong mắc phải đau bụng cùng với phương pháp chữa trị hợp lý. Có thể thấy, những căn bệnh lý mối quan hệ nếu đừng nên trị tốt đều ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ vợ chồng và tính mệnh sinh sản của người. Bởi vậy, nếu bạn cũng đang liệu có biểu hiện tương tự thì tuyệt nhiên không nên xem thường.

PHNguoiTraLoi

 

PHNgayTraLoi

 

PHNoiDungTraLoi

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 2/26/2020 6:30 PM by  
Last modified at 2/26/2020 6:30 PM by