Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin phản hồi

:

Thông tin phản hồi: Cần tìm thông tin về du lịch Vĩnh Phúc

Title

Cần tìm thông tin về du lịch Vĩnh Phúc

PHHoTen

Long

PHEmail

 

PHNgheNghiep

 

PHCoQuanCongTac

 

PHDiaChiLienHe

Hà Nội

PHDienThoai

 

PHNgayGui

8/26/2013

PHNoiDung

Xin chào,

Vui lòng cung cấp giúp tôi các thông tin về các dịch vụ du lịch trong tỉnh được không?

Chân thành cảm ơn

PHNguoiTraLoi

 

PHNgayTraLoi

 

PHNoiDungTraLoi

Chào bạn

Bạn có thể tham khảo thông tin về <a href="https://cungphuot.info/vinh-phuc">du lịch Vĩnh Phúc</a> trong đường link phía dưới đây

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/dukhach/Lists/im%20thm%20quan/View_Detail.aspx

Trân trọng
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 8/26/2019 10:02 AM by  
Last modified at 8/26/2019 10:02 AM by