Thông báo các doanh nghiệp gửi các vướng mác cần giải đáp theo Phiếu đề nghị giải đáp về Cục thuể tỉnh

28/10/2016

 Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các quy định mới về thuế GTGT, thuế TTĐB, các nội dung sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016; hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn và đối thoại nội dung các thông tư nêu trên vào tháng 11/2016 (thời gian cụ thể Cục thuế sẽ thông báo sau).

Để hội nghị đạt hiệu quả cao, Cục thuế đề nghị các doanh nghiệp nếu có các vướng mác cần giải đáp, đề nghị gửi câu hỏi theo Phiếu đề nghị giải đáp ( gửi kèm công văn này) về Cục thuế Vĩnh phúc (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT) trước ngày 30/10/2016 theo đường bưu chính hoặc gửi email theo địa chỉ gdcsthue.vph@gdt.gov.vn.
Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để các doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Các tin đã đưa ngày: