Tình hình kinh tế – xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017

30/06/2017

Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 có những chuyển biến tích cực. Trong kinh tế, tăng trưởng khá ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; khu vực dịch vụ tiếp tục ổn định và phát triển; trong nông nghiệp, tuy diện tích gieo trồng một số cây trồng chủ yếu giảm nhưng năng suất hầu hết đều tăng so cùng kỳ năm trước; trong chăn nuôi, tuy số lượng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định và phát triển nhưng giá thịt lợn hơi giảm sâu ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng xã hội… Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể các ngành, lĩnh vực như sau:

TÌNH HÌNH KINH TẾ

Về tăng trưởng kinh tế
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm theo giá so sánh dự kiến đạt 32.765 tỷ đồng, tăng 7,43% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Tài chính, ngân hàng
Dự kiến 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh đạt 13,45 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 6,56 nghìn tỷ đồng, bằng 39% so dự toán và tăng 8% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2,35 nghìn tỷ, bằng 44% dự toán và tăng 35% so cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục đáp ứng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhiều giải pháp về huy động vốn được thực hiện tốt nên tổng nguồn vốn huy động ước đạt 50.990 tỷ đồng, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 4,18% so với cuối năm 2016. Tổng dư nợ đạt 46.550 tỷ đồng, tăng 0,79% so với tháng trước và tăng 10,14% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm so với cuối năm 2016 và hiện chiếm tỷ lệ 1,29% trên tổng dư nợ. Nợ xấu giảm thấp góp phần cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư – xây dựng
Sáu tháng đầu năm 2017, nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án nhất là các công trình, dự án phải hoàn thành trong năm nay. Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện đạt 11.206 tỷ đồng tăng 10,35% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện 2.896 tỷ đồng chiếm 25,84% tổng vốn và tăng 19,27% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngoài nhà nước thực hiện 5.463 tỷ đồng, chiếm 48,74% và tăng 6,50%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2.848 tỷ đồng, chiếm 25,42% và tăng 9,59%.

Về công tác xúc tiến đầu tư: UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017, trong đó đã tổ chức thành công các cuộc xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp; xây dựng 2 chương trình xúc tiến đầu tư tại Châu Âu, Ấn Độ, Nam Phi và UAE. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với một số nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Các cơ quan tham mưu đã liên hệ với đầu mối tổ chức KCCI, KOTRA, JETRO, JICA và đề nghị hỗ trợ chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2017.

Kết quả thu hút đầu tư: Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 36 dự án, trong đó có 20 dự án FDI với số vốn đăng ký 47,24 triệu USD và 16 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 406,15 tỷ đồng. Luỹ kế, tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 904 dự án, gồm 664 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 67,44 nghìn tỷ đồng (vốn thực hiện đạt 31,7% vốn đăng ký) và 244 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,696 tỷ USD (vốn thực hiện đạt 61,4% vốn đăng ký).

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
a) Sản xuất nông nghiệp
– Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo trồng được 60.475 ha cây hàng năm, giảm 3,57% so với cùng kỳ 2016. Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.189 ha, tăng 0,10% so với cùng kỳ. Diện tích một số loại cây ăn quả chủ yếu như sau: Xoài 755 ha, tăng 1,2% so với cùng thời điểm năm trước; na 316 ha, tăng 1,2%; đu đủ 183 ha, tăng 2,2%; táo 85 ha, tăng 3,9%,…

– Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 01/4/2017 trên địa bàn tỉnh có 19.745 con trâu, tăng 0,1% so cùng thời điểm năm 2016; 113.147 con bò, tăng 10,03%, trong đó có 8.385 con bò sữa, giảm 2,12%; 676.363 con lợn, tăng 18,40%; 8.094 ngàn con gà, tăng 4,63% … Dự kiến, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm đạt 46.072 tấn, tăng 5,65% so với cùng kỳ; gà 13.596 tấn, tăng 3,64%; trứng gà đạt 170.188 ngàn quả, tăng 3,15%; sữ bò tươi đạt 8.899 tấn, tăng 6,08% so với cùng kỳ…

b) Sản xuất lâm nghiệp
Dự kiến 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng được 404 ha rừng trồng mới tập trung, đạt 69,0% so với kế hoạch năm, bằng 81,93% so với cùng kỳ, chủ yếu là rừng sản xuất; chăm sóc rừng lần một cho 482 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ; diện tích rừng được bảo vệ là 9.758 ha, đạt 100% kế hoạch năm, tương đương với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 14.077 m3, tăng 3,70%; sản lượng củi khai thác 24.458 ste, giảm 3% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống cháy rừng đã đ­ược các cấp các ngành chỉ đạo tích cực đến các địa phương. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, với diện tích cháy là 37,67 ha, tăng 18,67 ha so với cùng kỳ.

c) Sản xuất thuỷ sản
Diện tích nuôi trồng 6 tháng đầu năm ước đạt 5.431 ha, giảm 1,04% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 9.667 tấn, tăng 0,67% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 892 tấn, giảm 1,36%; sản lượng nuôi trồng đạt 8.775 tấn, tăng 0,89% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm dự kiến tăng 4,55% so cùng kỳ năm trước. Dự kiến 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 104.077 tấn thức ăn gia súc, giảm 3,98% so với cùng kỳ; 29.926 ngàn quần áo các loại, tăng 3,90%; 38.612 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 0,68%; 555.014 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 6,71%; 25.667 xe ô tô các loại, giảm 8,40%; 915.516 xe máy các loại, tăng 1,31%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 16.820 tỷ đồng, tăng 56,20%; điện thương phẩm đạt 1.131 triệu kwh, tăng 12,29%; nước thương phẩm đạt 8.992 ngàn m­3, tăng 3,93%…

Thương mại, dịch vụ và giá cả
a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 19.270 tỷ, tăng 9,28 % so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nư­ớc thực hiện 120 tỷ đồng, tăng 11,32%; kinh tế tập thể 27 tỷ, tăng 14,65%; kinh tế cá thể 10.197 tỷ, tăng 8,45%; kinh tế tư nhân 7.712 tỷ, tăng 11,57%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.214 tỷ, tăng 2,26% so cùng kỳ.

b) Vận tải hành khách và hàng hoá
Dự kiến, 6 tháng đầu năm vận tải hàng hoá đạt 13.891 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.003.470 ngàn tấn.km, so với 6 tháng đầu năm 2016 tăng 3,30% về tấn và tăng 4,68% về tấn.km; khối l­ượng hành khách vận chuyển đạt 13.003 ngàn người, luân chuyển đạt 877.674 ngàn người.km, tăng 6,25% về người và tăng 4,10% về người.km so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 10,73% so cùng kỳ. Trong đó, vận hành khách đạt 444 tỷ đồng tăng 10,63%; vận tải hàng hoá đạt 1.324 tỷ đồng, tăng 9,88%.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Công tác giải quyết lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội
Với mục tiêu góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, dư thừa lao động và giảm nghèo, trong những năm gần đây tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu tiên chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thúc đẩy hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Dự kiến, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.641 lao động, đạt 46,3% kế hoạch, giảm 11,2% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 710 lao động đạt 35,5% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được quan tâm chăm lo. Hoạt động Bảo trợ xã hội và giảm nghèo được chú trọng. Trong đó, tỉnh đã cấp 74.391 thẻ bảo hiểm y tế cho 32.593 người nghèo và 41.798 người cận nghèo; cấp phát bổ sung thẻ bảo hiểm y tế cho 62 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; hỗ trợ tiền điện cho 16.724 hộ nghèo, với tổng kinh phí 1,34 tỷ đồng.

Giáo dục và đào tạo
Năm học 2016-2017, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12, Vĩnh Phúc có 77 học sinh đạt giải trong đó có 1 giải nhất, 33 giải nhì, 20 giải ba, 23 giải khuyến khích và đặc biệt có 1 học sinh được tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế tại Brazil. Ngoài ra, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh của tỉnh đã đạt 1 giải nhất, 5 giải ba và 1 giải khuyến khích. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT so với số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 73,8%, còn lại 26,2% học sinh lựa chọn học tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề, cơ bản đáp ứng được lộ trình mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS của tỉnh đã đề ra.

Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm
Các đơn vị y tế đã chủ động kiểm tra, giám sát các bệnh dịch; trong đó đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; tổ chức truyền thông hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống, tiêm phòng các loại vắcxin, vệ sinh môi trường và tiến hành tổ chức điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đang từng bước được cải thiện ở cả 3 tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100% so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt tỷ lệ 82,5%. 100% đơn vị thực hiện giá dịch vụ theo quy định. Thuốc và sinh phẩm y tế được quản lý chặt chẽ về chất lượng và giá cả. Các cơ sở y, dược tư nhân thường xuyên được kiểm tra việc chấp hành các quy định về hành nghề y, dược. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành. Sáu tháng đầu năm, Tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện 2.850 lượt thanh, kiểm tra tại 4.155 cơ sở; trong đó, tỷ lệ cơ sở không đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm 15%. Đoàn kiểm tra đã phạt tiền 17 cơ sở với tổng số tiền 40,9 triệu đồng, nhắc nhở 253 cơ sở. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm với 19 người mắc, đi viện 19 người, không có trường hợp tử vong.

Các hoạt động văn hoá và thể thao
Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội truyền thống chào mừng các ngày lễ của đất nước và của địa phương. Thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa; tổ chức thành công Lễ phát động Chiến dịch truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…

Các hoạt động thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Tỉnh đã tổ chức ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đăng cai tổ chức Liên hoan ca múa nhạc các nước Asean nhân kỷ niệm 50 thành lập Asean; duy trì ổn định các lớp đào tạo năng khiếu thể thao và các đội tuyển thể thao thành tích cao; cử vận động viên tham gia thi đấu tại 13 giải quốc gia, quốc tế. Kết quả, vận động viên của tỉnh đã đạt 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 25 huy chương đồng.

Tình hình trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông
Tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, qua đó tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, tỷ lệ điều tra phá án đạt cao, các vụ trọng án được nhanh chóng điều ra làm rõ. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính đến ngày 15/5/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 11 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 04 vụ, số người chết tăng 01 người; số người bị thương giảm 21 người.

Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 16 vụ cháy, giá trị thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng. Trong tháng Sáu, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra đã phát hiện nhắc nhở 04 cơ sở vi phạm, lập hồ sơ xử lý 04 cơ sở vi phạm với số tiền 420 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, có 10 vụ vi phạm về môi trường, lập hồ sơ xử lý 10 với tổng số tiền phạt là 1,4 tỷ đồng./.

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 06 tháng đầu năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh và Báo cáo nhanh kết quả thu hút đầu tư trực tiếp 06 tháng đầu năm 2017 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư)

 

Các tin đã đưa ngày: